Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Greenextreme är en dynamisk projektör av vindkraft

Den svenska vindkraften måste utvecklas ytterligare för att vi ska kunna uppnå de mål som regeringen ställt upp: år 2020 ska vindkraften stå för 30 TWh ren förnybar energi. Greenextreme AB i Vara samverkar med de främsta aktörerna inom branschen, samt arbetar nära markägare och myndigheter för att underlätta vindkraftsetableringar.

Vindkraftsprojekt är kapitaltunga satsningar som ofta involverar flera investerare och ägare. Greenextreme projekterar, uppför och säljer nyckelfärdiga verk och bidrar därmed till den hållbara utvecklingen. Verksamheten omfattar projektering av vindkraft och försäljning av hela vindkraftverk i storleksklasserna 0,8 till 2,5 MW.

Vara satsar grönt
Greenextreme drivs av Jörgen Bender, som även är en 20 delägare i företaget. Mångårig kompetens inom vindkraftsprojekt utgör den främsta konkurrenskraften för Greenextreme, som finns med från planering till färdigt uppfört verk. Bender sitter även med i styrelsen för den ekonomiska föreningen Bara Vind i Vara. Föreningens främsta uppgift är att stödja vindkraftetablering och erbjuda lokala företag och privatpersoner vindgenererad el.

Ökat behov av vindkraftverk
I dagsläget verkar Greenextreme i mellersta och södra Sverige, men kapacitet och kompetens finns för att utöka det geografiska området. Pågående arbeten omfattar 10 vindkraftverk i regionen.
– Vi har resurser för att ta oss an projekt med upp till 30 vindkraftverk, säger VD Jörgen Bender. Vi ser en stadigt ökande efterfrågan till följd av politiska beslut för utbyggnad av Sveriges vindkraft. Vi går helt klart mot en positiv utveckling, men vi ser också att fler vindkraftverk måste etableras med kortare intervall för att vi ska kunna uppnå målet för vindkraften 2020.

Samarbete med Ledande leverantörer
Greenextreme samverkar med aktörer över hela världen. Greenextreme samarbetar med ledande leverantör av vindkrafverk och komponenter samt underkonsulter för att etablera vindkraftverk.

Mot en hållbar framtid
Trots de stora initiala kostnaderna utgör satsningar i vindkraft lönsamma framtidsinvesteringar. Medellivslängden för ett standardvindkraftverk är ca 20 – 25 år. Under tidsperioden genererar vindkraftverket enorma kvantiteter ren förnybar energi som hjälper till att fasa ut oljeberoendet. Vinsterna är påtagliga för alla inblandade – markägare, konsumenter, miljö och investerare.

Roland Andersson
Maria Lind