Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Grön teknik skapar möjligheter

Svensk energi- och miljöteknik anses idag vara bland världens mest utvecklade. Vi satsar bl.a. på högteknologisk avfallsförbränning som genererar fjärrvärme, vi bygger ut förnybara energikällor och tar vara på de resurser vi har i form av biobränslen och befintlig teknik.

Svensk energiproduktion är uppbyggd av de tre benen kärnkraft, förnybara respektive fossila energikällor. Att successivt fasa ut oljeberoendet och främja för mer miljövänliga alternativ ligger i hela samhällets intresse.

Regeringen genomför stora satsningar för att öka möjligheterna till att bygga ut förnybara energikällor. Vindkraften står idag för den största enskilda produktionen av grön energi med ca fyra TWh/år. Visionen för 2020 är att de förnybara energikällorna, däribland vindkraft, tillsammans ska stå för 25 TWh. Tekniken går raskt framåt inom samtliga energislag. Våra universitet och högskolor bedriver stora delar av utvecklingen samtidigt som framtidens tekniska kompetens tryggas.

I Sverige tar vi hög standard och komfort för givet. Samtidigt finns en stark vilja att värna om miljön. Det finns dessutom en hel del konkurrensfördelar med grön teknik, något som allt fler företag inser och som nu skapar nya möjligheter för hela Sveriges näringsliv.

Maria Lind
Redaktör