Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Grönbergs IT-elektronik utvecklar speciallösningar för gruvnäringen

Högskoleingenjören Tage Grönberg etablerade det egna företaget Grönbergs IT-elektronik i början av 1990-talet. Bolaget har utvecklats under åren från att vara ett renodlat elektronikserviceföretag till dagens avancerade konsultverksamhet med uppdrag inom allt från utveckling av programvaror till drift av lokala nätverk. Tillsammans med ingenjören och programmeraren Merja-Liisa Seppälä fortsätter Tage att utveckla verksamheten för att kunna ta sig an nya utmaningar.

Idag har Grönbergs IT-elektronik kunder över hela Sverige, framförallt i Mälardalen som är en expansiv IT-region. Verksamheten har utvecklats en hel del sedan 90-talet och enligt Tage Grönlund kan den sammanfattas i fyra huvudsakliga affärsområden: utveckling inom elektronik, tillverkning av kretskort, datorer och nätverk, service och eftermarknad.

Enorma möjligheter med gruvans etablering
För Tages del började det med utveckling inom elektronik, och här har verksamheten fortsatt att utvecklas även om det idag finns fler ben för Grönbergs IT-elektronik att stå på. Det finns många spännande projekt inom elektronikverksamheten, bl.a. ett där Tage utvecklat en prototyp för styrning av gatljus via internet.
Kretskortstillverkning är ett nytt område under uppbyggnad, här förser Grönbergs IT-elektronik bl.a. Swenet och Samhall med kretskort speciellt anpassade för dessa verksamheters behov.
– Inom området datorer och nätverk verkar vi mer lokalt, uppdragen är väldigt skiftande i omfattning – både tids- och kapitalmässigt, förklarar Tage Grönberg. Nu arbetar vi med att ta fram koncept som speciellt passar för gruvnäringen med tanke på den starka expansion vi ser här i Pajala. Merja-Liisa driver stora delar av den här verksamheten.
Det är helt klart så att alla företag i regionen rustar lite extra nu när gruvorna är på gång att etableras.
– Det finns enorma möjligheter här, även för oss. Vi har mycket att erbjuda näringen i form av bl.a. mobila bredbandslösningar och trådlösa nätverk. Den här typen av lösningar har blivit lite av vår specialitet.

Har mycket att erbjuda
Idag levererar Grönbergs IT-elektronik datorer till alla typer av verksamheter inom alla segment. Man tar även hand om eftermarknad och service med konsultverksamhet för både privat- och företagskunder. Tage är även ute bl.a. på gymnasieskolor och utbildar framtidens experter i IT och elektronik.
– Med kunskap inom mät- och reglerteknik kan vi erbjuda mycket i form av speciallösningar och utbildning för gruvnäringen, understryker Tage. En utav gruvorna ligger bara en kvart från vårt kontor, vi befinner oss med andra ord mitt i en enorm expansion vars möjligheter vi måste ta tillvara på. Vi höjer därför vår egen kompetens för att kunna svara upp mot de krav som gruvnäringen ställer på sina underleverantörer. Vi är med på mässor och utbildningar, tillgodoser oss ny kunskap för att även fortsättningsvis ligga i framkant.
Idag har Grönbergs IT-elektronik en så pass bred verksamhet att man kan ta sig an de flesta projekt inom de utvecklade affärsområdena. Framtiden ser minst sagt ljus ut.