Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Grontmij höjer kompetensen i fjärde storstadsregionen

Europas fjärde största teknikkonsultbolag Grontmij satsar helhjärtat på den svenska marknaden och expanderar den lokala verksamheten i fjärde storstadsregionen. Genom att förstärka med kompetens inom bl.a. kraftenergi, biogas och geoteknik blir Grontmij kraftfull i fjärde storstadsregionen ett av Sveriges starkaste nav för teknikutveckling knuten till hållbar utveckling.

Grontmij har en stark position i fjärde storstadsregionen som teknikkonsulter för flera av de stora spelarna – samtidigt har man mycket att erbjuda de mindre aktörerna genom att verksamheten är så pass heltäckande.
Grontmij i Linköping har specialistkompetens inom bl.a. bygg och infrastruktur inklusive konstruktion, något som kompletterar de väl utvecklade kunskaper inom energiområdet som kännetecknar Grontmij i Norrköping.

Linköping fokuserar på geoteknik
Nu tillförs ytterligare spetskompetens inom geoteknik och biogas till fjärde storstadsregionen. Den långsiktiga investeringen innebär att Grontmij kan leverera smarta helhetstjänster inom bygg, samhällsplanering samt energi och miljö över hela Sverige.
Grontmij erbjuder konsulttjänster inom geoteknik på flera orter i Sverige, nu även i fjärde storstadsregionen genom att man valt att satsa på geoteknik vid Linköpingskontoret.
Djupa kunskaper om jordens förutsättningar och egenskaper är grundläggande för att man ska kunna utföra stora konstruktionsprojekt.
– Vi är en heltäckande partner som finns med under hela projektets livscykel, den ambitionen förstärks nu genom att vi aktivt marknadsför våra kunskaper inom geoteknik, säger Nils-Åke Hedström, gruppledare på Grontmij i Linköping. Vi medverkar i allt från utredningar i tidiga skeden till genomförande och efterkontroll.
Konsulttjänster inom geoteknik omfattar bl.a. geotekniska och geohydrologiska undersökningar och utredningar, riskanalys inför sprängning, projektering av grundläggning och grundförstärkning, dimensionering av jordförstärkning samt utredning kring cityprojekt.

Norrköping starka inom energi
I Norrköping är man erkänt starka på energiområdet. Grontmij i Norrköping representeras av två team med specialistkompetens inom bl.a. kärnkraft, energiteknik och bioenergi respektive vatten och avlopp samt biogas. Det handlar om långsiktiga samarbeten där Grontmij sköter utveckling, drift och underhåll av kundernas anläggningar.
– En kund som varit med under en längre tid är Siemens. Vi hjälper dem serva OKG, Oskarshamns kärnkraftverk, säger Liselott Roth, gruppledare på Grontmij i Norrköping. Genom att vi är en del av ett rikstäckande nätverk har vi tillgång till hela Grontmijs kompetens. Vi kan därför erbjuda en helhet och bredd som få andra, vi åtar oss ansvaret att leverera hela projekt i enlighet med vad kunden behöver. En kontakt med oss är en kontakt med hela Grontmij.
Henrik Brodén är Norrköpingkontorets senaste tillskott. Han höjer kompetensen inom bl.a. kraftenergi.
– Vi vill förstärka vår position som heltäckande partner inom energiområdet. Grontmij har tidigare haft starkt fokus på kraftenergi men på senare år har det mattats av. Nu tar vi återigen ett helhetsgrepp inom området, säger Liselott Roth.

Grontmij är Europas fjärde största teknikkonsult med cirka 11 000 medarbetare på närmare 300 kontor i Europa och ytterligare 50 kontor världen över. I Sverige är man rikstäckande med cirka 800 konsulter på ett 25-tal orter.