Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Grundforskning förenas med kompetens inom klinisk testning vid Linköpings universitet

Professor Lena Jonasson vill skapa en brygga mellan Linköpings universitet och Universitetssjukhuset i Linköping. Som professor på Institutionen för medicin och hälsa (IMH) vill hon dels skapa relationer mellan grundforskning och klinisk vetenskap, och som läkare (kardiolog) på sjukhuset interagerar Lena med ett stort antal patienter och vårdpersonal i en naturlig miljö.

IMH är en sammanslagning av olika miljöer som representerar en stor ämnesbredd där frågeställningar kring allt från samhällets och organisationsstrukturers inverkan på individens hälsa, till patientnära och experimentell klinisk forskning ingår.

Nästan som folksjukdomar
Genom sjukhuset får Lena Jonasson tillgång till viktigt provmaterial, den främsta patientgruppen utgörs av personer som haft hjärtinfarkt.
– Hjärt- och kärlsjukdomar är mycket vanliga folksjukdomar, säger Lena Jonasson. Vi har visserligen mycket effektiva behandlingar idag, men grundproblematiken kvarstår. Vid IMH undersöker vi framförallt varför vissa personer drabbas av hjärtsjukdomar, och andra inte.
Lena Jonassons forskargrupp har dragit paralleller mellan immunförsvarets tillstånd och den potentiella uppkomsten av hjärtinfarkt. Det har visat sig att ett förtida åldrat immunförsvar kan påskynda processen. Ateroskleros (tidigare kallat åderförkalkning) behöver inte leda till hjärtinfarkt, men om immunförsvaret är för tidigt åldrat eller stressat är sannolikt risken mycket större.
– Vi vet sedan tidigare att våra livsstilsval påverkar vår hälsa. Genom att göra medvetna val kan man faktiskt föryngra ett åldrat eller stressat immunförsvar. Fokus för vår forskning är således att kartlägga exakt vad det är i immunförsvaret som har inverkan på hjärtat.

Studerar immunförsvaret i olika sammanhang
Eftersom IMH har tillgång till prover från människor fås en bättre koppling till det verkliga tillståndet i människans immunförsvar. Det går att studera vissa saker med djurexperiment, men att exempelvis studera stressrelationer med tillgång till mänskliga prover är något helt annat.
– Vi sätter upp olika scenarion för att studera immunförsvaret och dess koppling till hjärtat i olika situationer, förklarar Lena Jonasson. Vi hoppas bl a kunna visa att psykologisk stressbehandling kan förbättra ett stressat immunförsvars prestation. Framöver hoppas vi på att kunna påvisa hur man kan restaurera immunförsvaret, bl.a. genom att förändra vissa saker i kosten.
Det finns naturliga färgpigment och vitaminer som håller vårt immunförsvar ungt, en av de mest framträdande grupperna är karotenoider.
– Vi kommer att behandla vita blodkroppar in vitro och patienter in vivo med karotenoider för att mäta dessa ämnens effekt på blodkropparna.

Förenar det högteknologiska med det enkla
Om man med enkla förändringar i sin livsstil kan förebygga en hjärtinfarkt så är vinsterna enorma. Inte bara för individen, utan för hela samhället i form av sparade sjukvårdskostnader, en friskare population och därmed också ett mer konkurrenskraftigt näringsliv.
– Det kanske mest intressanta är att vi inom samarbetet mellan IMH och sjukhuset förenar det högteknologiska med det enkla, våra upptäckter kan leda till nya läkemedel, men även i några enkla steg för en förbättrad livsstil. Vi tror t ex att stressbehandling skulle kunna förstärka effekten av läkemedel.