Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Gunnars Tråd – kvalitet sedan 1960

Familjeföretaget Gunnars Tråd satsar på att bli mer kundorienterade med fler skräddarsydda erbjudanden. – Vi kommer att kunna serva både befintliga och nya kunder ännu bättre framöver tack vare större fokus på kundnytta och relationsskapande, menar VD Bengt-Olof Gunnarsson. Företaget har ett brett utbud av kalldragen tråd i en mängd olika dimensioner och kvaliteter. Sedan två år driver Gunnars Tråd också dotterbolaget Assars Industri AB som fokuserar på pulverlackering.

Gunnars Tråd har en mycket spännande historia bakom sig i Hillerstorp. Entreprenören Gunnar Gustavsson etablerade företaget 1960 då efterfrågan på kalldragen tråd ökade kraftigt bland de tillverkande företagen i Sverige, och då inte minst i tillverkningsindustrins Mecka som Gnosjöregion fortfarande kallas för. Ett gediget hantverkskunnande lade grunden till dagens Gunnars Tråd.

Lyhörda inför kundens behov
– Vi har satsat på att vara lyhörda inför våra kunders behov och önskemål. En utmaning för framtiden skulle kunna vara om våra kunder började köpa färdiga produkter och därmed sluta ta fram egna komponenter som innehåller vår tråd. Genom att bli mer kundorienterade kommer vi att kunna fortsätta vara ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden, säger nuvarande VD Bengt-Olof Gunnarsson som tillsammans med sin bror äger företaget idag.
Gunnars Tråd arbetar nära kunderna – god kvalitet och kostnadseffektivitet kännetecknar verksamheten och har så gjort sedan företaget etablerades på 1960-talet.
– Det är samma grundprinciper som driver oss än idag. Jag vågar påstå att vi nog har Norra Europas finaste utrustning för plattvalsning av tråd. Vår breda palett av produkter är också en klar marknadsfördel.

Tror på samverkan
Hillerstorps starka industri arv lever kvar, många av regionens större företag har etablerats här och därefter utvecklats som globalt marknadsledande. Gunnars Tråd och Assars Industri levererar till många av regionens företag. Det lokala engagemanget och samarbetet är viktigt för att skapa tillväxt som gynnar hela regionen. Det var så man en gång skapade konkurrenskraft i Gnosjöregionen, och det är ett framgångsrecept som fortfarande fungerar.
– Vi har alltid förlitat oss på att samarbeta med aktörer här i regionen och i hela Sverige., ungefär 15 procent av vår tillverkade tråd går till kunder utanför Sverige. För att bredda verksamheten och kunna serva framförallt de lokala kunderna ännu bättre förvärvade vi Assars Industri år 2010. Många av våra kunder inom Gunnars Tråd är också kunder till Assars Industri, vilket snabbt skapade en positiv synergi mellan företagen, berättar Gunnarsson.

Fortsätta satsa grönt
Förutom att arbeta aktivt med kvalitet och miljö – Gunnars Tråd blev certifierade enligt ISO 9001 och 14001 tidigt – så är man också engagerade i en lokal elkraftsförening där man i samverkan investerat i ett par vindkraftverk.
– Att värna om miljön och satsa på förnybar energi är en av våra ambitioner för framtiden. Dels vill vi vara med och bidra till den hållbara utvecklingen, och dels skapar investeringen i de två vindkraftverken en bättre kontroll för oss när det gäller vår energikonsumtion och kostnaden för den. Vi kommer att fortsätta satsa grönt, avslutar Bengt-Olof Gunnarsson.