Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Habo – den lilla kommunen med det företagsvänliga klimatet

Habo har under flera år hamnat i topp när Sveriges företagare betygsätter sina kommuner i Svenskt Näringslivs omfattande årliga undersökningar.
– Habo har aldrig legat lägre än elfte plats i Svenskt Näringslivs ranking. I år ligger vi på tionde plats i landet och förra året var vi femma, berättar Thomas Werthén, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Habo.

Det största företaget i Habo kommun är Fagerhults Belysning AB, som är ett välkänt spetsföretag i belysningsbranschen. Företaget har cirka 625 anställda. Andra kända företag är Toms Sverige AB, Portsystem 2000 AB, Brogådsand AB och Sibeico Nordic (före detta Baskarpsand).
I Habo finns också ett stort antal småföretag inom skilda branscher. Totalt är för närvarande cirka 300 företag verksamma i kommunen.
– Vi försöker vara väldigt på tårna i kommunen för att hjälpa företagen att etablera sig, det kan vara allt från hjälp med bygglov till att hitta tomtmark för etablering, säger Thomas Werthén och fortsätter:
– Vi vill också vara en attraktiv ort för dem som bor och verkar här och då handlar det om allt från att erbjuda attraktiva tomter för bostadsbyggande till att vi har bra skola, vård och omsorg.

En pendlingskommun
Habo är en pendlingskommun med en ganska kraftig in- och utpendling. Cirka 3 000 personer pendlar ut varje dag till arbete och cirka 1 500 pendlar in.
– Det är naturligtvis närheten till Jönköping som är orsaken till detta. Men vi har även pendling till andra kommuner och den ökar i takt med att kommunikationerna blir bättre. Vi har en väldigt bra kollektivtrafik med halvtimmes-turer till Jönköping med bussar och tåg som kompletterar varandra. Därför är det väldigt enkelt att bo i Habo och verka i södra Vätterbygden, säger Thomas Werthén.

Ett näringspolitiskt råd
Ett särskilt näringspolitiskt råd, med Thomas Werthén som ordförande, arbetar med frågor som rör näringsliv och marknadsföring.
– Här sitter också representanter från näringslivet med. Vi behandlar allt som rör näringslivets verklighet och vardag. Det fungerar bra och är en ingång för näringslivet att påverka direkt upp till kommunstyrelsen, säger Thomas Werthén.

Stark expansion
Habo kommun har de senaste tio åren haft en kraftig inflyttning och tillhör en av de kommuner i landet som har den största expansionen av invånare. Och nybyggnationer av bostäder fortsätter.
– Vi håller på att färdigställa detaljplaner för bostadsbebyggelse och kommer inom ett antal år att kunna erbjuda ungefär 350 nya tomter till bostadsmarknaden. Dessutom har vi ett antal projekt med flerbostadshus, som kommer att färdigställas, där det ska erbjudas bostadsrätter, berättar Thomas Werthén.

En rad omständigheter talar starkt till Habos fördel:
• liten, expansiv kommun med närhet till Jönköping.
• mångsidigt näringsliv
• naturskönt läge
• barnvänlig miljö – nära till strövområden

Thomas Werthén:
– Vi är kända för att vara en expansiv, framåtsträvande kommun, som vill vara attraktiv båda att jobba och bo i. Att vara företagsvänlig och samtidigt attraktiv som bostadsort är något som hänger ihop.
Thomas Werthén har varit kommunalråd i Habo sedan 2009 och arbetade tidigare som egen företagare.