Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Hagfors – hemort för världsmästare, VM-rally och marknadsledande verktygsstål

Hagfors har länge profilerat sig som en stark industrikommun med tyngdpunkt på verkstadsteknisk utveckling och stålbearbetning. En intressant utveckling under de senaste tio åren har resulterat i att ett differentierat näringsliv byggts upp kring basindustrin. Dels finns de stora industriella aktörerna kvar, de behåller även sin tekniska utveckling lokalt, och dels växer helt nya segment fram som ger möjligheter för mindre entreprenörer att skapa en attraktiv framtid.

Det gamla järnbruket i Hagfors har anor som sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet. I slutet av 1800-talet etablerade Uddeholms AB en på den tiden toppmodern smedja intill det gamla bruket och så lades grunden för det företag som idag är Värmlands största privata arbetsgivare och samtidigt en av världens främsta tillverkare av höglegerade verktygsstål.
– Med tanke på att våra huvudnäringar i första hand utgörs av tillverkande basindustri drabbades vi naturligtvis under lågkonjunkturen, men med strategiska satsningar inom industrin kunde man ändå behålla personal. Det som är unikt för vår kommun är att våra företag väljer att behålla forsknings- och utvecklingsverksamhet på orten, på så vis behåller vi också mycket kompetens som annars skulle ha försvunnit från kommunen, poängterar kommunstyrelsens ordförande Mikael Dahlqvist.

Hagfors förbindelser gynnar hela Värmland
Hagfors är med sina 12 000 invånare en mindre kommun i norra Värmland. Trots att kommunen är relativt liten så har man investerat mycket i att bygga ut infrastrukturen i området, komplett med egen flygplats med dagliga förbindelser till Arlanda.
– Goda kommunikationer är en förutsättning för affärsutveckling. Att vi kan erbjuda smidiga förbindelser med större städer gynnar hela Värmland. Vi gästas inte enbart av kunder och partners till stålindustrin, vi tar snarare emot gäster som kommer från alla tänkbara branscher. Det kan också vara forskare, doktorander eller tekniker som vill ta del av våra företags kunskap, berättar Mikael Dahlqvist vidare.
Hagfors har också varit framgångsrika i arbetet med att marknadsföra sig utanför Norden, resultatet märks bl.a. i en hög andel inflyttade centraleuropéer som bidrar till ökad tillväxt med etablering av nya verksamheter och innovationer i kommunen.

Söker utökad samverkan med näringslivet
Mikael Dahlqvist understryker kommunens vilja att samarbeta med näringslivet i alla tänkbara frågor.
– Vi har mycket att tillföra och vill gärna öppna upp för helt nya samverkansformer. Utöver det egna näringslivsbolaget så utvecklar vi relationer med riskkapitalister som kan stötta det lokala näringslivet.
Hagfors satsar också oerhört mycket på utbildning och har nyligen invigt en ny skola där man kommer att bedriva särpräglade samarbeten med näringslivet. För att stärka kommunens varumärke inom idrott finns också innebandygymnasium med rikstäckande intag.

Framstående motorsportskommun
– Vi har ett starkt föreningsliv, och får inte glömma att vi länge varit en motorsportskommun, säger Dahlqvist.
Rally Sweden anordnas i Hagfors i februari varje år. Det svenska rallyt har gamla anor som går tillbaka till 1950-talet. Verksamheten har utvecklats kraftigt med stora omorganisationer, men det är samma kämparglöd och samma grundliga intresse för motorsport idag som för drygt 60 år sedan. Hagfors har mycket att vara stolta över som hemort för världsmästare, VM-rally och marknadsledande verktygsstål.