Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Hållbar tillväxt innebär affärsmöjligheter

Affärsdriven miljöutveckling är ett av elva affärsområden inom Business Region Göteborg (BRG). Den främsta uppgiften för BRG är att främja näringslivsutveckling, genom att få nya företag och befintliga att växa och därmed skapa fler arbetstillfällen. Huvuduppgiften för Affärsdriven miljöutveckling är att genom projekt så som Ecoex – West Swedish Environmental Export, Cleantech InWest och Biogas Väst bidra till utvecklingen av starka företag inom miljö och energi och därigenom verka för en hållbar utveckling.

Maria Strömberg är ny chef för Affärsdriven miljöutveckling, med fokus på miljö och energiföretag (cleantech). Verksamheten etablerades redan 2001 och har utvecklats kraftigt de senaste åren. Maria berättar:
– Utvecklingen har skett mycket tack vare ett starkt politiskt fokus på miljöfrågor, som tillsammans med omvärldens ökande intresse för hållbar utveckling banar väg för affärsmöjligheter inom området. En annan viktig anledning är Västsveriges unika kompetens inom cleantech, där regionens företag visar vägen för framtidens kommersiella lösningar på miljöområdet.

Som exempel har Cleantech InWest tillsammans med ISA och VG-regionen bidragit i arbetet med att attrahera General Electrics till att samarbeta med Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Energi. Resultatet blir samarbete inom forskning och byggnationen av en demoanläggning för vindkraft i Göteborgs Hamn.
– Detta är en oerhört spännande utveckling för oss här i Göteborg, som på sikt kommer att gynna hela Sveriges utveckling inom vindkraft, kommenterar Joel Görsch, projektledare för Cleantech InWest.

Ökat samarbete med utländska aktörer
Företagens kompetens ska bidra till fler innovationer och ett ökat samarbete mellan akademi och näringsliv. Cleantech genomsyrar alla branscher, det kan handla om allt från vindkraftsuppbyggnad till IT-lösningar inom cleantech.

– Vi arbetar med aktörer av alla storlekar. Det viktigaste för oss är att skapa synergier i kunskapsklustret här i regionen, förklarar Strömberg. Samtidigt vill vi tillföra utländska aktörer och investerare som kompletterar klustret.
Ett exempel är det planeringsarbete som sker i Douai, en mindre stad utanför Paris, där man ska anlägga en ny stadsdel som kommer att omfatta ca 12 000 människor.

– Vi har i det här skedet presenterat företag inom ramen för Ecoex och talat om vad vi kan bidra med. Vi vill vara med och påverka teknikvalen, vi är i princip unika inom fjärrvärme, bioenergi och huskonstruktioner i trä, bland annat, berättar Dan Samuelsson, ansvarig för Ecoex.

Samverkan för hållbar utveckling
I Lidköping har man tagit första spadtaget i byggnationen av en anläggning som ska producera flytande biogas. Hans Larsson, projektledare för Biogas Väst, berättar att satsningen är unik, och den första av sitt slag i Sverige. Biogas Väst är en av de aktörer som initierade Skaraborgsprojektet som nu resulterar i en anläggning.
Anläggningen ska vara i drift i början av 2011. Produktionen kommer att uppgå till ca 60 GWh årligen, vilket motsvarar driften av ca 5000 fordon.

En stor fördel med flytande biogas är att den är lätt att transportera, man kommer därmed att kunna förse större marknader med produkten och därmed vara en del av Sveriges hållbara utveckling.
– Det här är ytterligare ett exempel som stämmer väl överens med BRG:s och Affärsdriven miljöutvecklings uppdrag, säger Strömberg som avslutning.