Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Hållbara Umeå omsätter visioner i handling

En strävan och en vilja att satsa på hållbara byggnationer finns redan hos politiker, bland allmänheten och hos framåtblickande byggföretag. Nu gäller det att omsätta ambitioner och visioner i handling, och för att åstadkomma det så krävs kunskap och tillgång till kompetens. Umeå vill profilera sig som en av landets främsta kommuner när det gäller hållbart byggande, och satsar därför brett på olika insatser som kan trygga den ambitionen.

För att samordna den kunskap som finns bland byggföretagen i regionen och främja ytterligare samarbete har kommunen uppmuntrat till skapandet av ett nätverk för samverkan. Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat är ett konkret exempel på viljan att sträva framåt och att det ska ske med gemensamma insatser.
– Eftersom det investeras oerhört mycket i byggnation här i Umeå just nu är det av yttersta vikt att vi kan skapa ett klimat och en kultur för hållbarhet, så att byggföretagen per automatik planerar in gröna lösningar i varje nytt projekt, säger byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren.
Nätverket är en del av utvecklingen, men det finns betydligt mer som utmärker Umeå som en av landets grönaste kommuner när det gäller byggnation.

Dragonskolans engagemang för hållbarhet
Umeåföretagen och kommunen har över lag lyckats bra med att sprida kunskap och inspirera till nya tankesätt, vilket också kan illustreras med olika exempel. Ett mycket uppskattat initiativ är Dragonskolans satsning där eleverna får vara med och bygga framtidens hållbara hus samt skolans ambition om att starta en yrkeshögskoleutbildning med hållbar inriktning.
Dragonskolan har dessutom nyligen fått 35 miljoner kronor i donation från skogsföretaget Komatsu Forest för att bygga upp ett omfattande utbildningscenter för teknik i Umeå, där även hållbart byggande är en viktig del av utvecklingen. Teknikcentret får helt ny utrustning och nya lokaler vilket förhoppningsvis ska locka ungdomar att söka sig till teknikområdet och trygga framtida arbetskraft för de teknikorienterade företagen i regionen, däribland skogs- och industriella byggföretag.

Mobility Management för framtiden
Åsa Ögren är mycket stolt över kommunens arbete med Mobility Management, där man med riktade insatser uppmuntrar till mer miljöanpassade färdsätt, både för person- och varutransporter. Att få människor att cykla mer är en del av arbetet, Umeå är traditionellt en cykelstad och man uppmuntrar det ytterligare genom att bygga fler cykelleder och öka tillgängligheten för cyklister i allmänhet.
Årets marknadsföringspris gick vid Umeås näringslivsgala till miljöföretaget Be Green Umeå, som med sina uppseendeväckande metoder syns och hörs. Företaget har bl.a. tagit fram en informativ musikal med tema skräp, Trash! The Musical. Genom Be Green kan man också låna cyklar, få hjälp med att besikta sin egen cykel och mycket mer.

Förskola byggs med passivhusteknik
I kommunens regi byggs nu en förskola med passivhusteknik. Projektet Hedlunda förskola leds med hjälp av en extern konsult från Sweco, en passivhusexpert vid namn Thomas Greindl.
– Vi såg det som en självklarhet att anlita en expert för att driva projektet, som för övrigt ska fungera som en ledstjärna för kommande projekt i kommunal regi. Thomas Greindl står för ett mycket starkt engagemang i fråga om passivhusteknik, så bättre kan det inte bli, konstaterar Åsa Ögren.

Framtidsvision: Uppnå mesta möjliga hållbarhet med befintliga resurser
Åsa Ögren understryker till sist att det allra viktigaste för Umeå är att man gör bästa möjliga insatser med hållbarhet i fokus med befintliga resurser, det måste vara ekonomiskt gångbart för att idéer ska kunna slå rot och utvecklas.
Uppskattningsvis investeras det omkring 15 miljoner kronor dagligen inom byggsektorn av kommun och näringsliv sammantaget i Umeå, kommunen är härmed en av landets mest expansiva när det gäller byggnation.