Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Hållbarhet går hand i hand med ökat exportnetto för svensk livsmedelsproduktion

I Sverige ses vi ofta som föregångare när det gäller ny teknik och innovativa lösningar som främjar för en hållbar utveckling. Det märks inte minst inom livsmedelsbranschen, där ekotrenden nu är starkare än någonsin.

Vi har en lång tradition av högkvalitativ livsmedelsproduktion i vårt land och
således även ett gediget arv att förvalta. Utvecklingen går raskt framåt, vi vet att konsumenter värdesätter hållbarhet ur flera perspektiv idag. Det handlar dels om miljömässig hållbarhet där allt från produktion till distribution räknas in, och dels om en ekonomisk – social hållbarhet där livsmedelsbranschen måste utvecklas för att sysselsätta fler och skapa en ökad konkurrenskraft för
Sverige som exportland.

Som exempel kan nämnas att en liter svensk mjölk bidrar endast med hälften så stora koldioxidutsläpp som en genomsnittlig liter mjölk i världen, vilket påvisar att vi är inne på rätt spår. För att bibehålla och skapa ytterligare konkurrenskraft för våra gröna näringar krävs skarpare fokus på landsbygdens utveckling. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson menar att de gröna näringarna faktiskt ligger till grund för hela Sveriges utveckling.

Möjligheterna att vidareutveckla vår svenska landsbygd är mycket goda, genom att ta tillvara på och uppmuntra driftiga entreprenörers engagemang kan fler arbetstillfällen skapas, produktionen öka och därmed en sund tillväxt tryggas. Vi kan se fram emot en ljus framtid inom de gröna näringarna där lantbrukarnas villkor förbättras, ekologisk produktion uppmuntras och jordbrukets exportnetto fortsätter att öka.

Maria Lind
Journalist