Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Hälsans blomma närs genom etik- och naturliga ingredienser

Skönhet kommer inifrån –naturliga ingredienser är därför ett centralt begrepp för skönhetsföretaget Fleur de Santé. Företaget utvecklar och säljer skönhetsvårdsprodukter baserade på naturliga ingredienser och modern teknologi. Istället för att hoppa på tillfälliga trender värnar Fleur de Santé om den etiska aspekten, med väldokumenterade metoder och avståndstagande från djurförsök.

Fleur de Santé etablerades 1980 som ett dotterbolag till Ellos. Idag ägs företaget av Cydonia-gruppen, där även Bra Böcker, Fyrklövern och Stabenfeldt ingår. Fleur de Santé, som betyder Hälsans blomma, har även spridits till andra europeiska länder, idag har man egna säljkontor i åtta länder.

Prioriterar miljön
Den huvudsakliga målgruppen är kvinnor över 30 år, och försäljningen är idag precis som för 30 år sedan postorderbaserad. Även näthandeln är en växande marknad med stor potential.
– Vi prioriterar produktutveckling, all innovation sker här i Malmö och produktionen sker i huvudsak i Västeuropa. Vårt huvudsakliga säljinstrument är fortfarande vår tryckta katalog men även för oss växer nätförsäljningen och den blir allt mer populär, och vi har fått många nya kunder den vägen, berättar Maria Jarl, marknadschef för Fleur de Santé i Norden.
I sortimentet finns en rad olika hudvårdsprodukter, kroppsvårdsserier, make-up och hårvårdsprodukter. På Fleur de Santé arbetar man efter ett skandinaviskt synsätt där respekt för djur, natur och människor ligger till grund för all produktutveckling, framställning och distribution. Man försöker tänka på allt – från transporter till förpackningar. Onödigt förpackningsmaterial används inte.
– Naturliga ingredienser är något som ligger i tiden, och en långvarig hållbar trend vi ämnar följa. Vi integrerar detta synsätt i allt vi gör, kommenterar Maria.

Värnar om kärnverksamheten
Fleur de Santé arbetar med nya kundgrupper inom befintliga segment, det handlar i första hand om de befintliga marknaderna med bla den nordiska gruppen som Maria Jarl ansvarar för.
– Vi kommer framöver att satsa på marknadsföring och utveckling av vår kärnverksamhet, däremot kommer vi inte att bredda verksamheten mot exempelvis underkläder eller kosttillskott, vi ämnar i första hand växa på de befintliga marknaderna med de produkter vi har utvecklat de senaste 30 åren. Det är här vi är starka, och vi vill inte växa i en sådan takt att vår kärnverksamhet påverkas och vi tappar fokus, förklarar Maria avslutningsvis.

Christer Andersson
Maria Lind