Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Hammarö – den perfekta platsen att bo och verka på

På Hammarö är alla företagare viktiga samarbetspartners för kommunens utveckling. Hammarö är tack vare sitt näringsliv, sitt läge och sina goda kommunikationer en växande kommun i Värmland. Kommunen har cirka 15 000 
invånare och ett stort upptagningsområde med 200 000 invånare i närområdet.

Hammarö är ett mindre samhälle i Värmland, mellan Karlstad och Vänern. Ett par stora industrier har lagt grunden till ett ständigt växande samhälle med drygt 600 småföretag, förstklassigt boende och god samhällsservice. Kommunen för en löpande dialog med företagarna bland annat genom frukostmöten, företagsbesök, inspirationsträffar och utmärkelser som årets företagare. Goda förutsättningar för företagande skapas även genom att kommunen stöttar klusterorganisationer som Ung Företagsamhet och Visit Värmland.
– Vi arbetar långsiktigt med bland annat företagsamhet i skolan och mer konkret genom att förbättra kommunens företagskontakter i myndighetsfrågor. Vi genomför regelbundna besök hos företagare för att öka förståelsen för Hammaröföretagens vardag, säger kommunalrådet Leif Sandberg.

Sätterstrand – lyftet för Hammarös nyetableringar
Tillsammans med flera aktörer från det lokala näringslivet, bland annat från IT-branschen, har Hammarö kommun gjort en omfattande investering i Sätterstrand Business Park. Sätterstrand har med sin unika miljö mycket att erbjuda företag inom alla branscher. Ambitionen är att skapa synergier mellan olika företag och branscher. Utöver att hyra ut flexibla kontors- eller konferenslokaler så erbjuder området även en av världens grönaste datahallar med bland annat energiåtervinning och likström.

Morgondagens arbetskraft
Hammarö kommun rankas år efter år som en av Sveriges bästa skolkommuner. Detta beror bland annat på att de i framkant med det entreprenöriella lärandet för barn och elever. Redan i förskolan uppmuntras barnen att ta egna initiativ, tänka kreativt och våga tro på sin egen förmåga. Detta utvecklas sedan genom skolåren genom samarbete med det lokala näringslivet, självständiga projektarbeten och större ansvarstagande. Dessa förutsättningar ger Hammarös ungdomar en stabil grund att utveckla sina idéer och låta kreativiteten flöda. Detta bidrar till att en hög andel elever läser vidare på högskola eller universitet. Detta gör att man som företagare inte behöver blicka långt bort för att hitta morgondagens arbetskraft.

Ett gôtt liv för alla
Hammarö är en liten skärgårdskommun där den vackra naturen bjuder in till både boende och företagsetableringar. Tillsammans skapar man förutsättningar för nyföretagande och entreprenörskap genom bland annat att utveckla ortens centrum, göra skärgården mer tillgänglig och ständigt samverka med lokala och regionala näringslivsorganisationer och grannkommuner.
– Vi satsar hela tiden på att skapa förutsättningar för nybyggnationer. Vår övergripande vision från kommunens sida är att skapa förutsättningar för ett bra boende, hållbar tillväxt och ett gott liv, säger Leif Sandberg avslutningsvis.