Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Hamnavdelningen i Karlskrona ombildas till aktiebolag

Karlskrona hamn tillhör idag hamnavdelningen på Tekniska Förvaltningen, men vid årsskiftet kommer verksamheten att ombildas till aktiebolag.
– Sedan jag blev hamnchef för ett år sedan har jag förklarat för politikerna fördelarna med att bedriva hamnverksamheten i ett hamnbolag och nu finns det äntligen ett beslut om att ett hamnbolag ska bildas i Karlskrona, säger hamnchef Anders Jonsson.

Karlskrona Kommun Hamnavdelning ansvarar för hamndriften gentemot kunder, myndigheter och organisationer. Hamnavdelningen arbetar också med frågor som berör utveckling, planering, säkerhet och miljö för kommunens hamnar och farleder.
Den 1 januari 2013 inleds en ny era i Karlskrona hamn då verksamheten kommer att drivas i bolagsform.
– Hamnbolaget ska juridiskt bildas på kommunfullmäktige i december och kommer att träda i kraft efter årsskiftet, säger Anders Jonsson, som har varit en av de drivande krafterna i bolagets bildande.
– Verksamheten i hamnavdelningen är idag väldigt bred och spridd och det är inte vanligt att det ser ut så här i Sverige. Det finns 52 allmänna hamnar i landet och det är bara fyra som inte drivs av hamnbolag. Karlskrona hamn är en av dessa hamnar, men detta kommer att ändras nu.

En unik position
Karlskrona hamn har en unik position som inkörsport till den skandinaviska marknaden. Läget som Sveriges mest sydöstliga hamn är strategiskt och synnerligen gynnsamt med kortast möjliga distanser till viktiga hamnar i östra Polen och Baltikum.
Hamnverksamheten omsätter cirka 750 000 ton gods per år och har, utöver färjetrafik till Polen, projektskeppningar, export av kabel, import av sågtimmer samt utlastning av sågade trävaror med mera.
– Vi ansvarar för 14 hamnar i Karlskrona som kommunen äger. Vi har yrkeshamnar, en handelshamn som används mest av kryssningsfartyg och örlogsfartyg, och en industrihamn på Verkö. Vi ansvar också för fem fiskehamnar, fritidshamnar och skärgårdshamnar, som ligger på öar utefter kusten, berättar Anders Jonsson.
Inom verksamheten med fritidsbåtar hyr hamnavdelningen på Tekniska Förvaltningen idag ut cirka 1 600 fritidsbåtsplatser och ansvarar för 12 gästhamnar.
– Med stor sannolikhet kommer inte gästhamnsverksamheten att finnas kvar i hamnavdelningen efter bolagsbildandet eftersom det inte är en traditionell hamnverksamhet, säger Anders Jonsson.

Nya projekt
Hamnavdelningen i Karlskrona har vissa projekt på gång, bland annat tittar man på import av pellets och planer finns på ett nytt gasrörsprojekt liknande det man avslutade i fjol för Nord Stream. På industrisidan kommer eljärnvägen på Verkökajen att bli klar 2013.
– Nu siktar vi på att sätta bolaget på plats och skapa ordning och reda i den verksamhet som bedrivs inom hamnområdet. Vi ska få bättre kontroll på trafiken som går in och ut från Karlskrona och det kommer vi att göra på ett mycket mer professionellt sätt än tidigare, konstaterar Anders Jonsson.
Innan Anders Jonsson blev hamnchef i Karlskrona var han chef på Skärnäs terminal i Iggesund utanför Hudiksvall i tre år.