Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Handelsbanken – en riktig bank

Handelsbanken utsågs till Årets Bank av Privata Affärer. Motiveringen var att Handelsbanken som fullsortimentsbank visat sig vara imponerande stabil under oroliga tider. Tack vare god planering och ett strategiskt agerande har Handelsbanken lyckats satsa offensivt även under bankkrisen.

Handelsbanken har klarat sig mycket bra under krisen jämfört med många andra banker. Det visar bl.a. de många investeringar som banken lyckats göra under det senaste året. Satsningarna omfattar bl.a. marknadsanpassade sparalternativ för privatkunder och finansieringsmöjligheter för företag.
Att Handelsbanken fortsatt sin ordinarie verksamhet även under krisen gör banken till en av landets starkaste aktörer idag. Handelsbankens VD Pär Boman har flera gånger redogjort för Handelsbankens strategi under krisen. Att vara väl förberedd är det bästa vapnet, och genom åren har Handelsbanken lärt sig tolka de signaler som marknaden ger strax innan en nedgång. Man visste tidigt att en kris var på väg och kunde således vidta åtgärder. Idag är kunderna de främsta vinnarna, och Handelsbanken är stolta över att man kunnat låna ut pengar till svenska företag även under krisen.

Lokalkontor skapar goda samarbeten
Handelsbanken etablerades i slutet av 1800-talet. Styrkan är idag de många lokalkontor som banken har, där varje kontor står för ett gediget engagemang kopplat till lokalsamhället och goda kunskaper i hemortens uppbyggnad, näringsliv och företagarklimat.
Framöver kommer Handelsbanken att satsa mer på att lokalkontoren. Lokalkontoren är självstyrande och de flesta beslut fattas på plats. Detta ger korta beslutsvägar och snabba svar för kunden.
– Vi är en fullsortimentsbank som sköter allt från finansiering till traditionella banktjänster för både privat- och företagskunder. Vi erbjuder även försäkringar, kapitalförvaltning och rådgivning, berättar Malin Skans, kontorschef för Handelsbanken i Kiruna sedan 2,5 år tillbaka.

Närheten till kunden viktigast
Närheten till kunden är Handelsbankens främsta styrka. Att skapa tilltro och ömsesidig respekt är oerhört viktigt i branschen.
– Varje lokalkontor har sin egen marknad. Vår kommun kännetecknas av stora avstånd mellan grannarna, vi möter upp med våra kunder och förenklar deras bankärenden genom att vara flexibla. Vi tar emot kunder fram till kl 18.00, som exempel. Vi vill även uppmuntra våra kunder till att börja spara, och tar fram kundanpassade lösningar på plats, förklarar Malin Skans.

Handelsbanken kännetecknas av kvalitet och långsiktighet. Enligt Svenskt Kvalitetsindex hade Handelsbanken Sveriges nöjdaste kunder i en mätning som gjordes under tredje kvartalet 2009.

Annika Gullberg
Maria Lind