Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Här erbjuds en miljö för teologiska studier

På Församlingsfakulteten i Göteborg kan man ta del av undervisning och föreläsningar, läsa en hel utbildning eller studera på egen hand.
Församlingsfakulteten startades 1993 med kompletterande undervisning för universitetsstudenter och andra intresserade.

Församlingsfakulteten erbjuder undervisning och utbildning både för den som läser för egen fördjupning och den som erfarit en kallelse till särskild tjänst i församling eller mission. Undervisningen bygger på Bibeln och den evangelisk-lutherska bekännelsen, samtidigt som alla intresserade välkomnas utan krav på tro eller bekännelse.
– Förebilden till Församlingsfakulteten finns i Norge och Danmark. I Oslo och Århus finns Menighetsfakulteten och i Köpenhamn har man en liknande organisation som heter Dansk Bibelinstitut, berättar Johannes Hellberg, rektor på Församlingsfakulteten.

Heltidsutbildning
Församlingsfakulteten erbjuder en heltidsutbildning av teologer som är ackrediterad av en ickejuridisk, europeisk sammanslutning av skolor. Utbildningen, ”Teologisk Utbildning för Kyrka och Samhälle” är på ett eller tre år.
– Många av våra elever har en tidigare utbildning och lever på sitt yrke, men har teologi som ett intresse. Andra kanske studerar för att bli anställda som missionär, ungdomsledare, församlingsassisten eller liknande, berättar Johannes Hellberg.
De första studenterna till Församlingsfakultetens heltidsutbildningar antogs år 2000 och sedan dess har ett 70-tal personer utbildats.

Gemenskap och andaktsliv
Församlingsfakulteten ligger vid Korsvägen alldeles i anslutning till Göteborgs universitetsbibliotek.
Församlingsfakulteten fungerar som ett ”house”, som finns i både England och Tyskland. Intill universitetet finns det mindre enheter som erbjuder studiemiljöer, bibliotek samt miljöer för gemenskap och andaktsliv, som är öppet för alla studenter.

En etablerad institution
– Vår framtidsvision är att vi ska bli en etablerad institution och kunna erbjuda utbildningar som är ackrediterade av svenska staten, men dit är det ganska långt eftersom det är snåriga regler. Vår teologiska övertygelse är att en akademisk prästutbildning borde ske i en kristen miljö och inte i en sekulär miljö, men det tycker inte Högskoleverket. Enligt svensk lag ska alla högskoleutbildningar vara konfessionslös, men så är det inte i Tyskland, USA eller Norge, säger Johannes Hellberg.
Johannes´ föräldrar var missionärer i Afrika och han är född och uppväxt där. Familjen flyttade sedermera till Örkelljunga i Skåne och Johannes gick den tekniska linjen på gymnasiet i Klippan. Vid 19 års ålder flyttade han till Göteborg för att läsa teologi och innan han var färdig med sina studier fick han undervisa på Församlingsfakulteten. Idag, vid 36 års ålder, är han rektor på skolan.