Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Här får funktionshindrade råd och stöd

Hos BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter i Stockholm kan personer med funktionsnedsättning få hjälp med att finna lösningar på besvärliga situationer som uppstår i samband med funktionsnedsättningen.
I personalgruppen finns anställda som förutom sin yrkeskompetens också har egen erfarenhet av att leva med en funktionsnedsättning.

BOSSE började som ett projekt ute i Huvudsta 1981 och sedan 1987 bedrivs verksamheten i de nuvarande lokalerna på Döbelnsgatan i centrala Stockholm.
Företagsnamnet togs i samband med att man 1994 knoppade av från Stockholms läns landsting och bildade den ekonomiska föreningen BOSSE – Råd, Stöd och Kunskapscenter. Namnet BOSSE kommer sig av att när föreningen var en landstingsverksamhet hette man Bostads- och Serviceenheten och ganska snart började man då kallas för BOSSE.
1994 bildade personalgruppen en ekonomisk förening, som drivs som ett personalkooperativ. Föreningen har idag 15 anställda.
– Det kostar inget att komma till oss eftersom vår verksamhet är skattefinansierat. Vi fakturerar bara när vi träffar brukare öga mot öga, antingen här på kontoret, i deras bostäder eller ute på nån myndighet, som till exempel Försäkringskassas, berättar Arne Prembäck, verksamhetschef på BOSSE.

Egen inneboende kraft
Hos BOSSE finns en grundläggande idé och tro på människors egen inneboende kraft och förmåga att kunna påverka sina livsvillkor.
Varje människa ska bli bemött som en individ med eget ansvar och med respekt för sin person och sina erfarenheter. Ingen ska i sitt dagliga liv bli föremål för insatser där andra har fattat beslut över ens huvud.
Kontakten med BOSSE ska medföra att man anser sig ha fått större möjligheter och fler redskap för att förändra sitt liv och sin framtid.
Hos BOSSE är alla brukare sin egen VD, vilket i det här fallet är en förkortning av Verksamhetsdeltagare.
– Fördelen med oss är att vi står helt fria vad det gäller assistentsamordnare och bolag. Dessutom har vi 30 års erfarenhet av funktionshindrade människor. Vi arbetar dels med personer som har ett medfött funktionshinder, som till exempel ryggmärgsbrock och muskelsjukdomar, dels med de som har drabbats av en skada eller sjukdom, till exempel MS, stroke eller Parkinson, säger Arne Prembäck.

En kompetent personal
De som arbetar på BOSSE kallas konsulenter och av dessa är de flesta socionomer. Några har även steg 1 utbildning i kognitiv psykoterapi. Två av konsulenterna är arbetsterapeuter, varav den ena även är sexolog. Bland konsulenterna finns också en jurist.
På BOSSE har man en generös inställning till fortbildning/vidareutbildning och uppmuntrar medarbetarna till vidareutbildning och förkovran. Förutom den kontinuerliga handledningen så är målsättningen att alla konsulenterna ska genomgå Kognitiva Institutets grundutbildning i KBT.
BOSSE marknadsför sig via handikappstidskrifter och den egna hemsidan på Internet. Men oftast får man nya brukare genom rekommendationer från kamrater och bekanta.
– Vårt avtal går ut den 1 maj nästa år så vi står nu inför en upphandling och ska lämna in anbud till landstinget. Men jag hoppas att vi även får uppleva det 31:a året med BOSSE, säger Arne Prembäck avslutningsvis.