Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Här finns kunskap och erfarenhet om revision och skatt

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning.
I Sverige har företaget en stark förankring med 1 500 medarbetare på 60 orter.
På kontoren i Växjö och Ljungby (avdelning Kronoberg) arbetar 36 medarbetare under ledning av kontorschef Michael Johansson.

Det som idag är KPMG´s svenska del har sitt ursprung i Bohlins Revisionsbyrå som bildades 1923 av Lars-Thure Bohlin. Idag är KPMG ett av världens ledande kunskapsföretag med 138 000 specialister i 150 länder. Oavsett var i världen kunderna finns har de alltid tillgång till KPMG´s samlade kunskap och erfarenhet – både lokalt och globalt.
Kontoret i Växjö har funnits sedan 1980 och här jobbar idag 36 personer med revision, skatt och rådgivning.

Stark lokal förankring
– Vi är ett kunskapsföretag med stark lokal förankring och vi är sammantaget störst i branschen i Växjö och Ljungby kommun. Samtidigt som vi har en lokal förankring så har vi också en nationell och internationell storlek när det behövs, säger Michael Johansson.
Revisionens främsta uppgift är att kvalitetssäkra företagens ekonomiska situation till marknaden samt till ägarna.
När det gäller rådgivning täcker KPMG hela spektrat från det stora, internationella börsföretagets behov till det mindre, familjeägda företagets.

Bästa skatterådgivare
– I Sverige har vi ungefär 25.000 revisionskunder och mer än 90 procent av dessa är små och medelstora bolag. I Kronoberg har vi fem specialister på skattefrågor, vilket gör att vi inom skatt ytterligare kan specialisera oss på olika områden såsom moms. KPMG i Sverige har blivit utsedd till bästa skatterådgivare och det är något som vi är stolta över, säger Michael Johansson.
Nu har det kommit en ny lag som säger att bolag som omsätter mindre än tre miljoner kronor själva kan bestämma om de vill anlita en revisor eller inte. Hur kommer detta att påverka KPMG?
– Vi har inte känt att det har påverkat oss så här långt. Flera nystartade bolag kanske dock väljer bort att ha en revisor och det är synd eftersom alla företag behöver en revision för att få tillväxt och en bra utveckling. Som företagare måste man ta bra beslut och då behövs det ett bra beslutsunderlag och detta kan vi hjälpa företagen med. När det gäller igångvarande företag som haft revisor en längre tid så är det ytterst få som väljer bort dem. De känner det som en trygghet att någon går igenom deras ekonomi, säger Michael Johansson.

Affärsidé och vision
Affärsidén hos KPMG är att företaget med sin kunskap ska skapa värde för kunder, medarbetare och kapitalmarknad och visionen är att man ska vara ledande på de marknader där man verkar.

KPMG´s värderingar:
• Vi föregår med gott exempel
• Vi arbetar tillsammans
• Vi värdesätter individen
• Vi söker fakta och förmedlar insikt
• Vi kommunicerar öppet och ärligt
• Vi engagerar oss i samhället
• Vi agerar med integritet

KPMG i Växjö och Ljungby har gamla och stolta traditioner. I Växjö startades företaget redan 1946 under namnet LR Revision och i Ljungby har man funnits sedan 1979 genom dåvarande Sparev.
– Jag är glad över att vi har blivit framröstade som världens näst mest attraktiva arbetsgivare precis efter Google bland ekonomistudenterna. Vi har dessutom ett expansivt näringsliv och Växjö som kommun växer. Vi har också bra kunder och en bra personal i Kronoberg och det gör att vi ser positivt på framtiden, säger Michael Johansson avslutningsvis.