Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Här kan man utforska livet under, ovan och vid vattenytan

Sjöfartsmuseet Akvariet på Karl Johansgatan i Göteborg har blivit en stor succé hos både göteborgare och turister.
Förra året slog museet publikrekord med strax över 200 000 besökare. Nu är Sjöfartsmuseet nominerad till Årets Museum av Riksförbundet Sveriges Museer.

Ambitionen hos Sjöfartsmuseet Akvariet är att inspirera och skapa nyfikenhet kring det maritima natur- och kulturarvet. Genom ett lustfyllt lärande och kritiskt tänkande vill museet skapa engagemang och förståelse för historien, samtiden och framtiden.
För ett år sedan nyöppnade museets översta våningsplan med lekrummet Knattegatt, läsrummet Gripsholm och utställningarna ”T/S Supertuben” och ”Stad längs vattnet”. Museet har tagit modern teknik till hjälp och i ”Stad längs vattnet” finns ”lyssnarstationer”, där man kan höra levnadsöden berättade av dem som var med på den tiden det begav sig. Man kan höra sjömän som berättar hur det var under kriget, men också sjömanshustrur som berättar hur de hade det under de svåra krigsåren när deras män var ute på riskfyllda resor. På vissa stationer finns även monitorer som visar filmer från svunnen tid – allt relaterat till havet, människan och sjöfarten.

Vatten som kulturbärare
Före IT och datorernas tid var hamnstaden Göteborg en viktig kanal för ny musik. Sjömännen hade ofta grammofonskivor med sig från sina resor runt världen och det var hit de nya musiktrenderna kom först. Detta kan upplevas i temat Vatten som kulturbärare, där flera exempel finns från 40-talet till 60-talet.
På det nya våningsplanet finns också en mycket avancerad simulator där besökaren kan prova på hur det är att köra ett last- eller passagerarfartyg. Eller varför inte styra en räddningskryssare genom Göteborgs hamn och ut på öppet hav i olika vädertyper. Att köra båt i simulatorn är en upplevelse man minns länge samtidigt som det skapar förståelse för hur det är att stå på kommandobryggan och framföra ett stort fartyg.
– Byggsimulatorn är framtagen i samarbete med Transas, som är världsledande inom sin bransch. Ett nära samarbete med såväl näringsliv som forskarsektor är oerhört viktigt för vår utveckling, menar museichef Anna Rosengren.

Utvecklas ständigt
Sjöfartsmuseet Akvariet utvecklas ständigt. Efter nyöppningen av museets översta våningsplan så hoppas Sjöfartsmuseet nu få möjlighet att realisera planerna på en ny entré som vänder museet mot Stigbergstorget.
– För att våra planer på en ny entré ska bli verklighet så krävs det att vi finner externa samarbetspartners. Den lyckade ombyggnaden av museets översta våningsplan har givit oss goda förutsättningar för att lyckas med detta, säger Anna Rosengren.
Museets kurs in i framtiden är döpt till ”Den blå tråden” och symboliserar livet under, ovan och vid vattenytan. Målet är att i dialog med omvärlden utöka kunskaper om och skapa nyfikenhet kring havet, människan och sjöfarten.

Vetenskapliga experiment
Höstens tema i Akvariet ”Forskning för havets framtid” tar upp havets miljöproblem, hur de uppstår och vilka åtgärder som behövs för att rädda havets känsliga miljö. I samarbete med forskare från Göteborgs Universitet kommer Akvariet att genomföra vetenskapliga experiment kring hur koraller och maneter klarar av havsförsurningen. Experimenten genomförs i de publika utrymmena så att besökarna kan ta del av resultaten.
Sjöfartsmuseet Akvariet har en ständig tillströmning av besökare och antalet växer för varje år.
– Innan vi startade förändringsarbetet hade vi drygt 50.000 besökare om året och förra året hade vi strax över 200 000 besökare. En fanstastisk utveckling, säger Anna Rosengren.

Faktaruta
Sjöfartsmuseet Akvariet har öppet alla dagar i veckan utom måndagar och sysselsätter 24 anställda.