Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Här ska tågtrafiken fungera till 100 procent

Roslagståg AB bedriver tågtrafiken på Roslagsbanan i Stockholms nordöstra delar. Bolaget vann upphandlingen av trafikeringen på Roslagsbanan i augusti 2002 och trafikövertagandet skedde den 7 januari 2003.

– Vår kund är SL, som köper upp trafiken, och fördelen för dem är att de har fått en entreprenör med ett väldigt stort engagemang och som vill se till att tågtrafiken fungerar till 100 procent, säger Lars-Henrik Larsson, trafikchef på Roslagståg.
Företaget sysselsätter drygt 300 anställda, huvudsakligen trafikledare, förare och konduktörer. Bland övrig personal finns verkstads- och växlingspersonal, trafikinformatörer samt ledning och administration.
Verksamheten är koncentrerad till Stockholm Östra och antalet resenärer är cirka 42 000 varje vardag.

Positiva kunder
– Stockholmarna kan vara krävande till kollektivtrafik, men de är positiva till Roslagsbanan. De är noga med att priset på månadskortet inte är för högt, men att standarden på trafiken är desto högre, säger Lars-Henrik Larsson.
Roslagsbanan omfattar 65 kilometer spår och 38 stationer och hållplatser. Trafiken bedrivs med motorvagnståg som normalt går kopplade som tre- eller sexvagnståg. Fordonen ägs av SL, men underhålls av Roslagståg.
Roslagståg ansvarar också för skötseln och underhållet av stationerna.

Satsar på kvalitet
Roslagståg satsar på kvalitet i alla led av verksamheten. Tågen ska gå och de ska gå i tid. Resenärerna ska ha en tillförlitlig, komfortabel och säker resa. Med tillräckligt många anställda och med anställda som trivs i företaget och är motiverade för sina arbetsuppgifter löser Roslagståg dessa uppgifter.
– Vi har fler tåg idag än någonsin och vi har 383 avgångar varje vardag. Det är väldigt mycket med tanke på att banan fortfarande är enkelspårig till 75 procent. Men SL satsar på Roslagsbanan och om fem år hoppas vi att större delen av banan är dubbelspåring, säger Lars-Henrik Larsson.

En lång historia
Tittar vi i backspegeln har Roslagsbanan en lång och intressant historia. Tillkommen under 1800-talets senare del hade den under sin glanstid första halvan av 1900-talet en linjesträckning som vida överskred de 65 kilometerna som är dagens Roslagsbana.
Ursprungligen byggdes banorna för att transportera gods: järn, malm och sågverksprodukter. Mycket viktiga var även transporterna av livsmedel in till Stockholm: spannmål, potatis, mjölk, smör, kött, ägg med mera.
Att banan byggdes enkelspårig hade med investeringskostnaderna att göra. Och när man väl hade börjat bygga smalspår blev man tvingad att fortsätta även med tillkommande linjer.
Den senaste etappen i banans historia inleddes den 7 januari 2003 då Roslagståg AB fick uppdraget att svara för trafiken.
– Vi fick avtal på fem år med förlängning på ytterligare fem år och detta löper ut 2013. Nu är det upphandling igen och vi hoppas naturligtvis att få fortsätta trafiken i egen regi även efter den 1 januari 2013. Då gäller det åtta år framåt. I nästa avtalsperiod handlar det om busstrafiken i området också. Vi vill förenkla tidtabellerna och förbättra samordningen mellan trafikslagen. Det vinner alla på, säger Lars-Henrik Larsson.