Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Här utbildas blivande byggare

Välutbildade byggare är en förutsättning för att byggföretagen ska kunna blomstra. Dessutom behöver varje byggare en bra utbildning för att trivas med jobbet.
Byggutbildning Star utbildar byggare både genom att samarbeta med gymnasieskolan och i egen vuxenutbildning.

Få branscher är så konjunkturkänsliga som byggbranschen. Ibland byggs det mycket, ibland lite mindre. Byggutbildning Star rustar byggbranschen för framtiden oavsett hur den ser ut.
På uppdrag av arbetsförmedlingen i Dalarnas, Örebro och Västernorrlands län bedriver Star vuxenutbildning inom bygg och anläggning i egen regi. I Dalarna har man utbildat vuxna yrkesarbetare sedan 1998, i Örebro län sedan 2003 och 2010 startade man upp i Sundsvall. Sedan april 2008 utbildas även vuxna inom ramen för den Kommunala Vuxenutbildningen.
– Vi har en lite udda verksamhet eftersom vi bara utbildar vuxna i egen regi och sedan har vi samarbetsavtal med gymnasieskolorna, berättar Eva-Lena Palander, VD på Byggutbildning Star i Falun.

Arbetar i projektform
Byggutbildning Star arbetar framför allt i projektform. En av de största fördelarna med arbetsformen är flexibiliteten och den tydliga avgränsningen i fråga om både innehåll och tid – det ger tempo och kvalitet. I projekten samverkar Byggutbildning Star gärna med andra aktörer. Genom att projektdeltagarna har olika perspektiv, kunskaper och erfarenheter kan man uppnå mer tillsammans än vad varje enskild aktör kan göra på egen hand.
Byggutbildning Star driver flera projekt, både nationellt och internationellt, där målet är att sprida kunskap och utbyta erfarenheter.
– Vi ägs av en stiftelse som heter Stiftelsen Star Byggutbildning. Vi har ett tätt samarbete med Terese Bergqvist på stiftelsen, som jobbar med att införa Star-modellen på Högskolan Dalarnas byggingenjörs- och arbetsledarprogram, berättar Eva-Lena Palander.

Gymnasieskolans förlängda arm
I Dalarna är Byggutbildning Star med redan vid rekryteringen av niondeklassare till Byggprogrammet på gymnasiet. Genom ett samarbetsavtal med länets alla byggprogram är Star gymnasieskolans förlängda arm ut bland företagen, där man bland annat följer upp APU-platser (arbetsplatsförlagd utbildning) tillsammans med bygglärarna. Efter avslutad gymnasieutbildning fortsätter Star att stötta elever och företag under färdigutbildningstiden (två-tre år).
– Star-modellen, som har fungerat i Dalarna sedan 1996, har nu exporterats till Uppland där Mathias och Kenneth har bråda dagar med att ordna allting inför ”premiären” och skolstarten vecka 34, berättar Eva-Lena Palander.
Byggresurs Star stöttar företagen bland annat genom att fördjupa eller bredda kompetensen hos redan anställda. Man erbjuder bland annat en rad behörighetsutbildningar, som till exempel:
• Ställningsbyggnad
• Heta arbeten
• Mobila arbetsplattformar