Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Här utbildas blivande logistik- och verksamhetsutvecklare

Ett nära samarbete med näringsliv, branschorganisationer, arbetsförmedling och kommunens verksamheter gör att Lärcenter i Falköping kan möta och matcha både arbetsmarknadens och individens behov. En ny utbildning från och med höstterminen 2011 är logistik- och verksamhetsutvecklare.

Ambitionen hos Lärcenter är att vara motorn, mötesplatsen och mäklaren av kunskaper utifrån arbetsmarknadens behov. I nära samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet erbjuder skolan efterfrågade utbildningar och studier som leder till arbete, oavsett om vägen är kort eller lång.
På Lärcenter finns universitets- och högskoleutbildning, yrkeshögskoleutbildning, vuxenutbildning och svenska för invandrare.
Vuxenutbildningen erbjuder ett stort antal kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt Särvux.
Universitets- och högskoleutbildningen sker med lärare på plats eller på distans. Som högskolestudent kan man använda Lärcenter som resurs i sina studier, oavsett vilket lärosäte man studerar vid. Skolan erbjuder också möjlighet till tentamen.
För personer som är nyinflyttade i Sverige erbjuds svenska för invandrare (SFI).

Samarbete med näringslivet
Lärcenter bedriver Yrkeshögskoleutbildning i nära samarbete med regionens näringsliv.
– Yrkeshögskoleutbildningen riktar sig bland annat till studenter som vill arbeta inom logistikområdet och är intresserade av att förena mål och affärer med fysiska flöden. Utbildningen riktar sig även till äldre personer med arbetslivserfarenhet, säger Tönu Köks, företagskoordinator och delaktig i utbildningen logistik och verksamhetsutveckling.
Detta är en ny utbildning från och med hösten 2011. Syftet med utbildningen är att utbilda miljömedvetna logistik– och verksamhetsutvecklare som bidrar till ökad effektivitet, lönsamhet och kundnytta för företagen.
Logistik berör alla företag och är läran om effektiva flöden. Genom förändringar i flöden kan företag öka kundvärdet och minska kostnader.
Utbildningen på Lärcenter leder till yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng.
– Lokalt boende elever är dominerande men vi har även elever från övriga Västra Götaland och Göteborgsområdet, berättar Tönu Köks.

Teori och praktik
I utbildningens samtliga kurser kombineras teori med praktiska tillämpningar. Delar av övningsmaterial och examinationsuppgifter baseras på autentiska fallbeskrivningar.
Under sin utbildningstid får studenterna även göra ett antal studiebesök för att kunna inhämta ytterligare kunskaper och erfarenheter.
Lärcenters serie av öppna föreläsningar via videokonferens har nu utökats med ytterligare fyra föreläsningar. Den allra sista föreläsningen för året hålls av Annie Lööf, ny partiordförande för Centerpartiet.