Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Havator – mer än enkla lyft

Nordens största aktör inom lyfttjänster, specialtransporter och hamnkranservice etablerades i Luleå 1994. Finska Havator identifierade tidigt möjligheterna på den svenska marknaden och idag är verksamheten rikstäckande.

Havator grundades i Finland redan 1956. Idag servar företaget hela Norden samt Baltikum och Ryssland. Inom Havatorgruppen finns Havator Cranes som ansvarar för kranuthyrning, Havator Transport som står för tunga transporter, Havator Montage som specialiserat sig på elementmontage och Polar Lift som verkar inom området hamnkranservice.
Därtill är personliftar en viktig del av de tjänster som Havator erbjuder. Det går över lag otroligt bra för Havator och totalt arbetar idag över 600 personer i koncernens fem sammanlänkade affärsområden.

Säkerheten först
Kranuthyrning utgör den dominerande verksamheten i Sverige, Havator satsar på ett helhetskoncept där både kran och förare hyrs ut. Birger Juntti är regionchef med ansvar för norra Sverige, från Skellefteå till Kiruna. I Luleå verkar ett 20-tal personer inom området industrikranar, man hyr ut kranar från ca fyra ton och upp till 1250 ton.
I Sverige finns totalt ca 170 kranar av olika storlekar. Den främsta kundgruppen för Luleå och region norr är den svenska gruvnäringen, stålindustrin, pappersbruk och aktörer inom energibranschen.
– Den viktigaste aspekten för oss är säkerheten, därför utför vi alltid riskbedömningar innan vi åtar oss ett arbete, förklarar Birger Juntti. Vi har också specialistkompetens vad gäller hälso- och säkerhetsfrågor inom vår egen organisation, vilket stärker oss som helhetsleverantör.

En av Nordens största kranar
En av Nordens största kranar ägs av Havator och finns i Göteborg. Kranen demonteras och fraktas till byggplatsen där den ska användas, i stort sett över hela Norden. En enda kran kan kosta upp till 65 miljoner kronor, så det gäller att använda de resurser som finns.
– Vår styrka är att vi är flera små depåer i landet vilket bidrar till korta beslutsvägar och en särpräglad närhet till våra kunder. Samtidigt har vi den stora koncernen i ryggen, samt tillgång till en stor maskinpark vid behov. Vi har för avsikt att fortsätta växa tillsammans med svensk basindustri här i Norrland, säger Birger Juntti.

Ett enkelt lyft – eller en komplex process?
Birger Juntti tror på en stadig tillväxt framöver för hela Havator. Idag ställs det höga krav på miljöarbetet, och samtidigt har kvalitet och säkerhet alltid prioriterats på Havator. Det som kunden kan se som ett enkelt lyft är i själva verket en komplex process med mycket planering och verksamhet bakom. Havator ser annorlunda på varje enskilt uppdrag, kundens behov står alltid i centrum tillsammans med säkerheten.
Havator har nyligen förvärvat BinSell i Uppsala, och breddar därmed kapacitet och kompetens inom kranservice och tunga laster. Över 50 nya medarbetare och 22 kranar integreras i Havator efter förvärvet. Enligt Havators ledning utgör köpet ett betydande steg för att förstärka koncernens fäste även i mellersta Sverige.
– En av våra främsta styrkor är att vi kan låna kompetens och utrustning av andra depåer. Det råder en god sammanhållning inom hela koncernen och det är vi stolta över, säger Birger Juntti avslutningsvis.