Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Helhetsleverantör inom el och VS satsar på säkerhetslösningar

Bravida står för helhetslösningar inom EL, VS och Ventilation. Med rikstäckande etablering hanterar Bravida allt från komplicerade installationer för processindustrin, till enklare reparationer och förebyggande underhåll i bostadsrättsföreningar som exempel. Verksamheten i Borlänge omfattar både EL och VS med Falun-Borlängeregionen som främsta upptagningsområde men täcker hela Dalarna.

Pär-Ove Larsson ansvarar för el avdelningen med 14 montörer/tekniker, projektledare och kalkylansvarig.
– Vår tyngdpunkt är serviceuppdrag och nyproduktion mot främst kommuner, landsting och privata företag där vi levererar allt från säkerhetslösningar till energioptimeringar i nära samarbete med vs avdelningen.
Några exempel på projekt i regionen är ombyggnationen av rådhuset i Falun och installation av fjärrkyla i Borlänges stadshus. Pär-Ove fortsätter:
– I Rådhuset har vi byggt om större delen av elanläggningen samt installerat tele/data och TV-nät. Vi har även installerat en avancerad brandlarmsanläggning. För Stadshuset handlar det om ett uppdrag där vi samverkat med enheten för vs och där vi har levererat skräddarsydda lösningar komplett med leverans/ installation av en ny kylcentral med en komfortkyla-anläggning för bättre arbetsmiljö i kontoren.

El och VS som en helhet
Fastighetsbranschen är ett attraktivt segment som man gärna vill utveckla ytterligare. Bravida har nyligen inlett ett samarbete med ett privat bostadsbolag ”AB-Bostaden.se” i Falun inför ombyggnationen av en f.d. skola till lägenheter. Bravida kommer att leverera både el, data och vs-lösningar.
– Vi försöker att i allt större utsträckning marknadsföra el och vs som en helhet. Paketlösningar är mer kostnadseffektiva och förenklar våra kunders vardag. Vi har en viss tyngdpunkt på serviceuppdrag, berättar Pär Hedman, som ansvarar för vs avdelningen.
Inom vs verkar 16 medarbetare i en mixad avdelning som består av både service och entreprenaduppdrag. Pär Hedman fortsätter:
– Nu när Borlänge kommun ska börja satsa på fjärrkyla får vi en ännu viktigare position som samarbetspartner. Nätet för fjärrkyla ska liksom det för fjärrvärme byggas ut, vi hoppas på ytterligare samverkan med det kommunala energibolaget. Vi har ett bra samarbete med bland andra Borlänge kommun/AB Stora Tunabyggen.

Expansiv avdelning med fokus på säkerhet
Bravida utför allt inom el, vs och vent, samt bistår med säkerhetslösningar som inbrott, passage- och brandlarm. Här har projektledare Mattias Bosell med ett antal tekniker en viktig roll som främst koncentrerar sig på området brand och säkerhet.
– Säkerhet är en expansiv avdelning under el, kommenterar Mattias. Avdelningen sköter allt inom området såsom projektering, installation, service och underhåll. Vi har också serviceavtal med ett flertal regionala aktörer bl.a. långvariga samarbeten med Ludvika lasarett och ABB, som båda bygger ut sina verksamheter lokalt.
Vi kan slutligen konstatera att Bravida är en framåtsträvande serviceorganisation som representerar en helhet som tilltalar regionala kunder i Dalarna.