Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Helhetsleverantören Packex siktar på ytterligare expansion

Packex är sedan 2009 en del av den expansiva Boxon-koncernen. Med huvudkontor i Malmö verkar Packex mitt i en av Sveriges mest logistiktäta regioner, men Packex har även representanter i övriga delar av landet. Packex har nyligen tagit över den norska verksamheten för Robopac varpå hela organisationen förstärks – man ser mycket positivt på 2011.

Anders Marbe tillträdde posten som VD för Packex i april 2010. Intressant är att han faktiskt var med och startade företaget för över 20 år sedan. Redan från början var visionen att leverera kostnadseffektiva lösningar som förenklar kundernas vardag. Idag står Packex för hela kedjan med en komplett lösning som består av maskin, material och service.
– Idag handlar det framförallt om hållbarhet, poängterar Anders Marbe. Vi satsar på att konstruera lösningar och integrera material som genererar minsta möjliga spill. Samtidigt söker vi optimera själva förpackningen, och ger förslag på olika typer av förbättringar.
Packex har även kompetens för att designa och utveckla förpackningar åt kunderna. Fokus ligger på att utveckla lösningar som håller hög kvalitet, men som samtidigt inte verkar påfrestande för miljön. Massabaserade produkter som papper, kartong och wellpapp är hållbara material, men i vissa fall är plast det enda alternativet. Packex försöker därför kombinera olika material för att få fram en så optimal lösning som möjligt – både kostnads- och miljömässigt.
Sortimentet består av förpackningsmaskiner inom områdena sträckfilm, bandning, tejpmaskin, krympfilmsmaskin samt banderolleringsmaskin. Packex tillhandahåller även förbrukningsmaterial och service.

Expanderar inom och utom landets gränser
Packex har tagit över den norska agenturen för Robopac, och sedan oktober i fjol är man genom moderbolaget Boxon även återförsäljare för Strapex sortiment genom avtal med Josef Kihlberg AB. Packex säljer inte bara maskiner och produkter ur sortimentet, utan står även för service och underhåll, helt i linje med företagets profil.
– Expansionen i Norge är ett steg i rätt riktning för vår planerade nordiska expansion, säger Anders Marbe. Samtidigt vill vi växa på hemmaplan, vi har nyligen anställt en till medarbetare här i Malmö, framöver kommer vi att behöva rekrytera mer folk för att kunna möta en ökande efterfrågan.

Möt moderbolaget Boxon
Boxon grundades redan 1932 som Ramlösa Lådfabrik. Idag representerar Boxon ett av marknadens främsta specialistföretag inom packmaterial och emballage. Koncernen har lång erfarenhet inom allt från lagerhållning och olika typer av emballage till pallhantering och godsmärkning. Boxon hanterar även förpackningslösningar för produkter med speciella krav, hela packstationslösningar samt även serviceprodukter till den dagliga driften ute hos kund. Koncernen har idag ca 140 anställda varav ett 20-tal verkar inom dotterbolaget Packex.