Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Helixgymnasiet i Borlänge – en av få prickfria skolor i Sverige

Efter Skolinspektionens tillsyn vid samtliga skolor i Borlänge under hösten 2010 fick man på Helixgymnasiet en bekräftelse på att skolan fungerar väl. Den goda atmosfären har smittat av sig på både lärare och elever, med fina studieresultat och en god lärande- och arbetsmiljö som resultat. Helixgymnasiet är en skola för den som vill lite mer, elever med höga ambitioner och som är redo att lägga ner lite extra på sina studier för att nå längre.

Vid Skolinspektionens tillsyn av Helixgymnasiet den 26 oktober 2010 fick skolan högt betyg. Inspektionen fokuserade på faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen.
I tillsynsbeslutet från januari i år skrev Skolinspektionen bl.a. att Helixgymnasiet fungerar väl och att rektorn driver ett medvetet kvalitetsarbete för att utveckla verksamheten. Lärandemiljön bedöms också som god vilket bekräftas av eleverna.
– Vi är oerhört stolta över det höga betyg som Skolinspektionen tilldelat oss, konstaterar rektor Marc Meijer.

Arbetar aktivt med förbättringsområden
Med dagens höga krav är det endast ett fåtal skolor som helt undgår kritik för brister. Marc förklarar:
– I det senaste tillsynsbeslutet identifierades tre förbättringsområden som vi kommer att arbeta med inför nästa tillsyn. Vi kommer att se över rutiner för bedömning så att de nationellt fastställda proven utgör ett stöd för betygsättningen. Vi kommer också att fokusera mer på att eleverna ska få grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier och slutligen förtydliga vår kvalitetskoppling till de nationella målen.
  
Lyssnar på näringslivets behov
Helixgymnasiet är en fristående gymnasieskola etablerad 2005. Skolan förenar yrkesrelaterade studier med högskoleförberedande med programmen IT, Handel, Naturvetenskap, Teknik och Digital design. Framöver kommer man att fokusera mer på högskolegrundande studier inom samtliga program. Till hösten 2012 kommer Helixgymnasiet även att kunna erbjuda Ekonomiprogrammet som svar på en ökande efterfrågan inom segmentet.
– Vi lyssnar på näringslivets behov för att säkerställa en nära verklighetsanknytning i studierna. Sedan några år är vi också involverade i Unga Företagare. Elever från samtliga program har möjlighet att starta och driva ett UF-företag som underlag för sitt projektarbete, berättar Marc Meijer.
Jämställdhet, goda resultat, närhet mellan elever och lärare, ordning och reda samt elevansvar är nycklar till framgång för Helixgymnasiet. Skolan ligger mitt i centrala Borlänge, ett stenkast från Stadsbiblioteket och Borlänges resecentrum. Hög tillgänglighet och kvalitet gör skolan till en av de främsta, vilket också bekräftats av Skolinspektionen.