Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Heltäckande partner inom metall och trä

Systerbolagen WOG Metall AB och WOG Trä AB står tillsammans för ett heltäckande erbjudande inom möbelindustrin och då främst riktat mot professionella miljöer som kontor och butiker. Båda företagen grundas på en gedigen erfarenhet inom branschen, med rötter som sträcker sig tillbaka till 1940-talet.

Namnet WOG har hängt med från allra första början och utgör initialerna på de tre grundarna, Walter, Ovar och Gustav. Idag ingår både WOG Metall och WOG Trä i Götaströmsgruppen AB, som i sin tur ägs av Bengt Svensson, Jaromir Stula, Kristoffer Davidsson, Jonas Ireklint och Daniel Wolbe. Samtliga är verksamma inom dotterbolagen och driver med ett stort engagemang företagen vidare.

Mycket mer än tillverkning
Den största kundgruppen utgör professionella kunder som söker inreda sina butiker eller bygga om sina kontorslandskap. WOG Metall och WOG Trä samarbetar kring många kunder, men själva tillverkningen sker i två olika fabriker med egen kompetent personal. Att tillverka smarta, hållbara lösningar med fokus på funktion och utseende är huvudambitionen.
– Att kunna erbjuda kunderna kompetens inom både metall och trä är det som gör oss unika. Vi levererar med en mycket hög kvalitet och leveranssäkerhet och det kan vi göra tack vare att all kompetens finns inom samma organisation, menar Daniel Wolbe, marknadschef på båda bolagen.
Systerföretagen ser till att leverera en helhetslösning för varje kund. Ibland kan en viss design vara tilltalande, men tekniskt omöjlig att tillverka. Som tur är finns det kompetens in-house för att lösa detta tillsammans med kunden. WOG Trä respektive WOG Metall står alltså för mycket mer än bara ren tillverkning.
– Vi värdesätter täta samarbeten där vår kunskap kommer till sin rätt, säger Jaromir Stula, vd WOG Trä AB. Smarta och hållbara konstruktioner till rätt pris är det vi erbjuder.

Utvecklar nya produktområden
Även om WOG Trä och WOG Metall är stora inom just butiksinredningar och kontor, så finns det alla möjligheter att med befintlig kompetens utveckla företaget mot nya, kompletterande nischer. Redan idag tillverkas underreden till höj- och sänkbara skrivbord liksom andra komponenter och detaljer för specialmöbler. Det går att utveckla mer.
– Eftersom vi är en komplett leverantör inom metall och trä så kan vi också ta oss an i princip vilken utmaning som helst där dessa material kombineras. Vi söker just nu efter nya segment och produktområden som passar in i vår verksamhet, säger fabrikschefen Jonas Ireklint.
Det finns en stor efterfrågan på detaljer för kök, badrum och bänkskivor inom offentliga och privata miljöer. Här levererar WOG Trä redan en del idag – men med kapacitet för mycket mer.
– Att enbart kunna förlita sig på stora serier med exakt likadana produkter är samtidigt en föråldrad syn. Idag är mycket special, och kunderna efterfrågar unika detaljer i varje produkt. Det ställer helt andra krav på oss. Vi måste leverera lika snabbt som innan, eller snabbare, och mer på specialorder. Vi klarar det även för stora volymer och det är nog också unikt för oss, säger Jaromir Stula.
Större hotellkedjor, franchiserestauranger och andra verksamheter som delar varumärke och som därför behöver större volymer med enhetliga produkter är exempel på nya kundgrupper för båda bolagen.