Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Heltäckande specialistkompetens inom el, vs, ventilation och automation

Bravida Sverige erbjuder en heltäckande specialistkompetens inom el, vs (värme och sanitet) samt ventilation och automation.
– Bravida är ett starkt varumärke i branschen och en av de största och mest välkända aktörerna inom installation i Skaraborg, säger Per Alexanderson, regionchef på Bravidas Skövdekontor.

Bravida utför allt från små serviceuppdrag till omfattande entreprenadprojekt, där man tar ett totalansvar för alla installationer i till exempel bostadshus, kontor, industrier eller övriga byggnationer. Oavsett om det gäller en nyinstallation eller om en äldre byggnad som behöver byggas om, underhållas eller trimmas, så har Bravida den kompetens som krävs.
Bravida har sitt ursprung i BPA, som har anor sedan 1922 och 1967 bildades aktiebolaget BPA Byggproduktion. Bravida skapades år 2000 genom en sammanslagning mellan BPA och Telenors installationsverksamhet.
Per Alexandersson ansvarar för Region Vänern, som har drygt 420 medarbetare. Regionen ingår i Division Syd.
– Vi kombinerar vår lokala närvaro med det stora företagets resurser. Det bidrar till att vi har de rätta resurserna för installationer i byggnader och anläggningar med energi, vatten, värme, luft och energibesparingar, säger Per Alexanderson.

Ett helhetsgrepp
Med bred teknisk kunskap i ett och samma företag tar Bravida ett helhetsgrepp. När kunderna låter Bravida samordna alla installationer och koordinera montörer med olika specialistkompetens i ett projekt får man en helhet som är kostnadseffektiv, som fungerar och är snäll mot miljön.
Bravida finns på cirka 150 orter i Sverige, Norge och Danmark. Koncernen har totalt cirka 8 000 medarbetare indelade i fem divisioner – tre i Sverige, en i Norge och en i Danmark.
Per Alexandersson vill gärna framhålla personalen, som är en viktig resurs i företaget.
– Ja, det är ett bra fungerande team, där rätt person är på rätt plats. Jag ser både intern befordran och extern rekrytering som en viktig del i vår tillväxt och utveckling. Fördelen med intern befordran är att folk kan växa inom företaget samtidigt som extern rekrytering ger nya influenser, ny kraft och ny energi, säger han.

Siktar högre
Att vara Nordens ledande affärspartner för effektiva tekniska lösningar inom installation och service kräver ett arbete på flera plan. Får att nå sin vision har Bravida satt upp tydliga mål.
För att utveckla verksamheten kommer man främst att fokusera på två viktiga områden – marknad/försäljning och produktion/leverans. Med ett starkt erbjudande, proaktiv försäljning och närmare kundkontakter ska Bravida stärka sin roll som kundernas förstahandsval. Ökat fokus på nyckelkunder, helhetslösningar och serviceavtal är viktiga delar i detta arbete.