Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Hercules gör det rätt från grunden

Långsiktigt byggande, ny teknik och storslagna konstruktioner hör till Ingegerd Simonssons dagliga arbete som VD för Hercules Grundläggning AB. Företaget är en del av NCC-koncernen, ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Hercules Grundläggning är marknadsledande inom grundläggningsbranschen.

Med ett genuint intresse för teknik, bygg och konstruktion valde Ingegerd Simonsson att gå emot strömmen under utbildningstiden genom att rikta in sig på en mansdominerad bransch. Redan inför gymnasiet satsade hon på teknisk linje, därefter vidare till Kungliga tekniska högskolan med inriktningen Väg och vatten.
Ingegerd har arbetat inom byggbranschen under hela sitt yrkesverksamma liv och det har nu blivit 25 år inom NCC-koncernen med olika roller. Hon var bl.a. en i teamet som utförde all planering av markarbetet inför bygget av Globen. Ingegerd har även varit centralt ansvarig för miljö, kvalitet och IT inom koncernen.
– Jag är helt klart mer en generalist än en specialist, kommenterar Ingegerd. Jag har förmågan att se helheten och jag är inte rädd för nya utmaningar. Mina kunskaper är breda och omfattar flera olika områden. Det här är egenskaper som gjort att jag fått chansen till nya erbjudanden.

Fler tjejer till branschen
NCC har alltid varit duktiga på att ta tillvara på mångfalden. Det handlar om mångfald i fråga om individer, andelen kvinnliga och manliga anställda, men även i fråga om kunskap. I en undersökning som utfördes av företaget Universum nyligen såg man bl.a. att NCC blivit mer attraktiva som arbetsgivare bland civilingenjörer över hela landet. Koncernen hamnade även överst på önskelistan för kvinnliga högskoleingenjörer.
– I dag består branschen av många 40-talister som kommer att gå i pension inom en snar framtid. Vi kommer att tappa mycket kunskap och erfarenhet i och med detta. Branschens stora utmaning nu är att attrahera unga människor och då tycker jag själv att vi skulle försöka få in fler kvinnor i branschen. Vi måste också komma tillrätta med kvalitetsfrågorna i branschen. Det får bara inte förekomma nya skandaler i byggnationerna.
– Bygg och anläggning är över lag ett mycket kreativt arbete, där man får vara med och skapa bestående värden för framtiden, menar Ingegerd.

Nya utmaningar och möjligheter
Hercules utför grundläggningsarbeten för all typ av byggande. Ett bolag som specialiserat sig på pålning, stödkonstruktioner, jordförstärkning, grundförstärkning och tillverkning av betongpålar. Företaget har ca 250 anställda och är landets största aktör inom området.
– För mig har det alltid varit naturligt att vara en del av byggbranschen. Att vara kvinna i en mansdominerad värld är inte fel. Jag har absolut inte lidit av detta och aldrig känt mig diskriminerad. Jag har fått de chanser som jag har velat ha och inte känt mig missgynnad. Jag tror att många tjejer har mycket att ge här om de bara bestämmer sig, avslutar Ingegerd.