Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Herrljunga Ledstångsfabrik – Hantverkstradition i en ny dimension

1949 startade Henry Svensson Herrljunga Ledstångsfabrik. Företaget expanderade och 1955 byggdes den första fabriksdelen som sedan dess följts av flera. 1986 tog sonen Yngve över faderns livsverk och drev företaget fram till 2004 då en ny ägarkonstellation trädde till. Tolv anställda blev delägare och driver nu tillsammans med Yngve Svensson, Herrljunga Ledstångsfabrik.

Företaget har sedan mitten av förra seklet tillverkat ledstänger, överliggare, barriärer, steg till trappor, lister, foder och olika specialsnickerier.

Kundkategorier
Företagets kunder är idag Kommuner, Landsting, Byggföretag och många privapersoner, mycket tack vare ”Timell-effekten”. Antal besökare på företagets hem- sida är cirka 40.000 per månad. Företaget har även ett aktat namn utomlands med kunder i Norge, USA, Japan, Ryssland och Saudiarabien.

Gediget hantverk
– I princip kräver alla tillverkningsmoment ett gediget hantverkskunnande, säger Yngve Svensson, vd i företaget. Tiden har lärt oss att gott hantverk skyndar långsamt. Genvägar är senvägar. Det lönar sig aldrig att ha bråttom under tillverkningen. Bara en detalj, som att påskynda torkningen av trä, kan ge oönskade konsekvenser. Våra kunder kan alltid lita på att våra produkter håller yttersta kvalitet.
– På Herrljunga Ledstångsfabrik arbetar vi heller inte i stationer utan följer hela tillverkningsprocessen, från råmaterial till färdig produkt. Att se helheten och följa hur produkterna tar form gör arbetet stimulerande och omväxlande.
– I produktion använder vi en mängd olika träslag av bästa kvalitet. Råvaran kommer från ett antal kända större virkesleverantörer. Ek dominerar men även lönn, björk, ask och valnöt används i produktionen.

Vårt önskemål – Nöjda kunder
– Vi använder ett enkelt uttryck här på fabriken: Vi är nöjda när kunden är nöjd!
Det förutsätter att vi alltid kan se till helheten. Vid stora projekt kan det självklart bli hårt arbete och sena kvällar men med tolv aktiva delägare är engagemanget och viljan att leverera förstklassiga lösningar i tid alltid stor.
– Idag vet vi att en ledstång kan ha en mängd färger och former. I grunden kan vi på samma gång konstatera att runda ledstänger i princip alltid stått sig. Även om andra modeller ”plank”, ibland varit den dominerade trenden har den runda ledstången visat sig vara den mest tidlösa. För de flesta har den en överlägsen greppbarhet och den kan dessutom göras estetiskt tilltalande i sin form.
– Idag vet vi också att förväntningarna på Herrljunga Ledstångsfabrik många gånger är högre än på våra kollegor i branschen. Kraven på ledstänger är också delvis högre än på en byggnads övriga delar. En bra ledstång skall lyfta helhetsintrycket men också vara funktionell och kunna användas hela vägen med en väl avvägd placering.

Utförda beställningar
Vid ett tillfälle kom ett sällskap från Japan på besök i fabriken.
Tre veckor senare fick Herrljunga ritningarna och en beställning på cirka 3.000 meter ledstänger till ett sjukhus och äldreboende i Japan. Uppdraget gick bra och man inbjöds till invigningen.

House of Sweden i Washington.
Byggnaden som invigdes i oktober 2006 är ritad av arkitekterna Gert Wingårdh och Thomas Hansen, med inredning av glaskonstnären Ingegerd Råman. År 2007 utsågs House of Sweden till vinnare av Sveriges Arkitekters Kasper Salin-pris. Huset ligger i stadsdelen Georgetown och är byggd på en tomt som anses ha ett av Washingtons mest attraktiva lägen.Ytan uppgår till 7.500 kvm. På fem våningsplan, med den svenska ambassaden på andra våningen. Herrljunga ledstångsfabrik har tillverkat och monterat cirka 175 meter överliggare och ledstänger av lackerad lönn.

Operan i Oslo
Ett stenkast från centralstationen i Oslo har ett nytt operahus vuxit fram. Ett påkostat bygge på 38.500 kvm med fasad av italiensk marmor Operahuset som invigdes i april 2008 är ritat av arkitektkontoret Snöhetta. Herrljunga ledstångsfabrik har tillverkat och monterat 350 meter ledstänger i klarlackad lönn till operans danssalar, samt 300 meter oljad ek till byggnadens trappor och ramper.

Universitetssjukhuset i Oslo
De grundläggande tankarna vid byggnationen av det nya universitetssjukhuset i Oslo har varit att öppenhet, god arkitektur och konsthärlig utsmyckning bidrar till trygghet och en stimulerande atmosfär. På uppdrag av A-hus har Herrljunga Ledstångsfabrik tillverkat och monterat 2.500 meter ledstänger i oljad ek.

Näringslivets Huvudorganisation, Oslo
NHO är Norges största intresseorganisation för företag med cirka 20.000 medlemmar. Till den spektakulära trappen i hjärtat av den prestigefyllda byggnaden har Herrljunga ledstångsfabrik tillverkat och monterat överliggare i oljad ek och närmare 200 trappsteg i 70 mm massiv oljad ek.

En arkitekts syn på ledstänger
Ledstänger är viktiga. Inte minst får de en allt större praktisk betydelse i takt med befolkningsutveckling. För äldre och människor med funktionsnedsättning kan en väl utformad och placerad ledstång göra en stor skillnad. Målet måste förstås alltid vara att göra en lokal så tillgänglig som möjlig.
Kanske är det också så att vi idag ser lite mer till just funktion än tidigare. Det handlar mer än någonsin om inlevelse och att förstå hur saker används. En ledstång är också speciell på så vis att den är en del av en byggnad som kommer i direkt beröring med människor. Det är en poäng att den inte är kall eller svår att greppa om. En rundad ledstång i trä blir ofta ett utmärkt val.

/Sagt av den svenske arkitekten Gert Wingårdh som under sin trettioåriga verksamhet medverkat i närmare tusen projekt. Från villor, kontor, skolor och bostadshus till ambassader, museer och laboratorier./