Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Hexicons energilösning kan innebära stora exportmöjligheter för Sverige

Utvecklingsföretaget Hexicon har tagit fram en lösning som revolutionerar energibranschen världen över i fråga om huvudvärden som kostnadseffektivitet, energiproduktion och miljöprestanda. Med sin sexkantade havsbaserade plattform, som liksom företaget kallas Hexicon, har man tagit ett enormt steg med en innovation som genom att få ut mesta möjliga ur havet som energikälla kan innebära stora exportmöjligheter och arbetstillfällen för Sverige.

Hexicons ambition är att erbjuda en flexibel lösning för energiproduktion som passar en föränderlig marknad världen över. Hexicons plattform är utan tvekan den mest kostnadseffektiva lösningen för produktion av förnybar energi som finns att tillgå med befintlig teknik idag. Man har inte uppfunnit ny teknik, utan kombinerat befintliga tekniker på ett nytänkande sätt för att optimera möjligheterna hos de enskilda teknikerna.

Det bästa från vind- och vågkraft
I plattformen Hexicon kombineras det bästa från de förnyelsebara energikällorna vind- och vågkraft. Tack vare den smarta konstruktionen kan ett stort antal kraftfulla vindturbiner monteras på en liten areal utan att effekten försämras hos någon av de 4 front turbinerna. De 2 aktra turbinerna har en begränsad förlust varför genomsnittet och effektiviteten är mycket bättre än i en konventionell vindpark till havs. Konstruktionen ser till så att samtliga turbiner alltid är vända mot vinden, för bästa effekt.
Lösningen genererar med andra ord stora effekter på liten yta och till skillnad från konventionella havsplattformar går Hexicon att flytta precis som ett vanligt fartyg. Utöver vindkraftverken på plattformens ovansida finns ett antal vågkraftverk installerade på undersidan.
– Vi är en värdefull samarbetspartner för aktörer inom olika branscher. Vår unika konstruktion innebär stora tillväxtmöjligheter för bl.a. varv samt vind- och vågkraftsturbinstillverkare. Vi kan kombinera lösningar och uppfylla samtliga samarbetspartners intressen samtidigt som vi har en innovation som mycket väl kan innebära imponerande exportintäkter och därmed också en mycket värdefull exportutveckling för Sverige, konstaterar Percy Sundquist, affärsutvecklingschef på Hexicon AB.

Ett stort steg för energibranschen världen över
Den första plattformen kommer troligtvis att byggas i Österjöområdet av medverkande varv tack vare stort engagemang från myndigheter och underleverantörer i den baltiska regionen. I dagsläget finns det tre möjliga lägen för utplacering av Hexicons pilotanläggning. För Sveriges del skulle det vara utmed Karlskronas kust, men Hexicon har även företag både i Malta och Cypern som också har lämnat in ansökningar om att få anlägga energiplattformen. Det är alltså möjligt att den första plattformen kommer att hamna i Medelhavet.
– Oavsett placering så är lanseringen av en helt ny kombination av befintliga tekniker ett stort steg för energibranschen världen över. Vi räknar med att kunna ha en färdig plattform om ca två år. Intresset för vår lösning är redan stort i Sverige, vi har bl.a. haft kontakt med representanter för ESS i Lund som är intresserade av att dra nytta av vår lösning. Vi har också haft möten med Repower, en av världens ledande vindturbinstillverkare, berättar Sundquist vidare.

Nästa stora genombrott inom förnybar energi
Tillståndsprocessen för nybyggnation av energianläggningar är av olika skäl lång i Sverige. För Hexicons lösning handlar det emellertid om en betydligt kortare process eftersom plattformen är som ett klassat fartyg som kan förflyttas precis som ett sådant. Plattformen har dessutom en begränsad miljöpåverkan och en mycket lång livslängd.
– Det pågår beräkningar avseende livscykelperspektiv över plattformens totala miljöpåverkan och vi är redan mycket positiva. Det står klart att konstruktionen kommer att hålla betydligt längre än vad som finns på marknaden idag. Detta kan bli nästa stora genombrott inom förnybar energi, säger Percy Sundquist avslutningsvis.