Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Hifab driver projekt i många länder

Hifab är Sveriges största projektledningsföretag. I företaget finns stor kompetens som gäller miljö i byggnader, förorenad mark, vatten, sediment och avfallshantering.

Hifab har omkring 400 helårsanställda från Luleå i norr till Malmö i söder. Sverige är indelat i tre regioner: nord, syd och öst. Region öst omfattar Stockholm och Södertälje. För resten av Sverige, region syd och region nord, ansvarar Olle Cyrén.

Sju år i Stockholms stad
Olle Cyrén har en utbildning som ingenjör på väg och vatten i botten. Han kom till Hifab så sent som i januari i år. Han är sedan tidigare van att arbeta i projektform. De senaste sju åren har han varit chef för Stora projekt i Stockholms stad. Stora projekt ansvarar för hela planeringen av stadsutvecklingen, inte minst med avseende på miljö och hållbarhet. Under de år han arbetade i Stockholms kommun utvecklades miljöprogrammen för Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden.

Bred kompetens
Olle Cyrén tror att han kommer att ha stor nytta av sina erfarenheter i sitt nya jobb på Hifab. Företaget har specialistkompetens beträffande förorenade markområden, vatten och sediment. De kan åta sig miljötekniska undersökningar, riskbedömningar och där behov föreligger, föreslå åtgärder. De kan också upprätta miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökningar, hjälpa till med tillståndprocesser, upphandlingar, bistå med byggledning och miljökontroll.
Men Hifab arbetar inte bara i Sverige. De deltar i en rad internationella, biståndsfinansierade projekt, ofta med inriktning på miljöfrågor. Ett exempel som valts ut av Nordic Development Fund handlar om optimering av energianvändning i Etiopien. Hifab gör också en studie kring social och miljöpåverkan i samband med ett vägbygge i Liberia. De jobbar med flera rehabiliteringsprojekt som uppstått på grund av klimatförändringar. Idag driver man flera projekt i Bangladesh där man försöker återställa vägar som förstörts av översvämningar.

Kunskap – en färskvara
För att klara alla uppdrag gäller det att ha en bred kompetens och aktuella kunskaper inom olika områden.
– Kunskap är en färskvara, säger Olle Cyrén. Det gäller att hela tiden ligga i framkant.
Inom Hifab pågår därför en ständig kompetensutveckling av personalen. Utbildningen inriktar sig allt mer på områden som rör miljö- och energifrågor.
En annan sak som Olle Cyrén tror kommer att komma allt mer rör företagens sociala ansvarstagande, CSR (Corporate Social Responsibility). Man har också en egen projektledarskola. Även samarbetspartners såsom byggleverantörer och konsulenter deltar ibland i utbildningarna.