Tis 7 dec / År 39 / Nr 4 2021

Higabgruppen: ”Idrottshögskolans höga miljöprofil sätter standard för framtida byggen”

Higabgruppen bygger med stark miljöprofil den nya Idrottshögskolan på Skånegatan i Göteborg. Anläggningen på ca 3500 kvadratmeter blir en av landets modernaste byggnader med optimerad energianvändning och bästa tänkbara förutsättningar för en god innemiljö för brukarna. Den nya Idrottshögskolan byggs med låg energianvändning, full kontroll på vilka material och ämnen som byggs in och med metoder för att undvika framtida fuktproblematik. Fokus ligger på minsta möjliga miljöpåverkan och en god inomhusmiljö för brukarna.

Higabgruppens projektledare, Jan-Åke Johansson, berättar att man redan från början hade satt ribban högt för byggnationen av Idrottshögskolan på uppdrag av Göteborgs universitet.
– Vår ambition var att bygga den nya Idrottshögskolan som en ”Miljöklassad byggnad” enligt dåvarande Bygga-Bo-dialogens direktiv och klassen skulle bli Guld, d v s den högsta klassen. Nu när vi fått utmärkelsen har vi tagit ambitionen ett steg längre och framöver ska samtliga av våra projekt utföras i enlighet med systemet Miljöklassad Byggnad.
Idrottshögskolan har stor betydelse för Göteborgs framtid som framstående idrottsstad. Här koncentreras kunskap kring kost – hälsa – idrott på ett unikt sätt. Själva byggnationen innebär också ett helt nytt sätt att arbeta för Higabgruppen, eftersom en modern idrottsanläggning med tillhörande laboratorieverksamhet ställer mycket höga krav på ett enhetligt, miljömässigt godtagbart byggande.
Mattias Adolfsson, miljöansvarig, förklarar att Higabgruppen visserligen, sedan länge, arbetat målinriktat med miljöfrågorna, men att dessa nu integrerats på alla plan, från minsta lilla detalj i materialvalet till färdigt projekt. Mattias har varit med och utbildat konsulter och underleverantörer för att säkerställa att Idrottshögskolan håller den starka miljöprofil som man anammat från början.

Miljöoptimering integreras från början
Både Jan-Åke Johansson och Mattias Adolfsson framhåller att merkostnaden för att bygga miljöanpassat är marginell.
– Vi integrerar rutiner för miljöoptimering redan från början. Då blir det inte dyrare, och det tar inte heller längre tid, jämfört med om vi skulle bygga mer traditionellt.
Den nya Idrottshögskolan har bergvärme och frikyla integrerat. Genom att på sommaren nyttja frikyla från borrhålet behövs ingen konventionell kylmaskin vilket är en ren miljövinst, samtidigt laddar man borrhålet med värme vilket ökar effektiviteten på värmepumpen som används under vintern.
– Hela anläggningen försörjs med det effektiva systemet. I våra andra byggnader har vi fjärrvärme, även i våra egna lokaler här i Gårda, säger Jan-Åke.

Uppföljning som kvitto på framgång
Higabgruppen är ett av Göteborgs Stads strategiska verktyg för att utveckla lokaler för utveckling och tillväxt i regionen. Man äger och förvaltar bl.a. mycket kulturbyggnader och fastigheter med stor utvecklingspotential.
Om två år ska man följa upp den miljöguldklassade byggnaden på Skånegatan. Det ska bl.a. göras luftmätningar och utvärderingar av innemiljön samt uppföljning av energianvändningen. Mattias Adolfsson ser mycket positivt på den kommande utvärderingen och avslutar här med:
– Vi har uppnått de mål vi från början satt upp, med god marginal. Byggnaden har projekterats och byggts för att garantera låg energianvändning och ge förutsättningar för god inomhusmiljö utan fuktproblematik och vi ser mycket positivt på uppföljningen. Den blir ju ett kvitto på att vi uppnått – och, förhoppningsvis, även överträffat – alla förväntningar.