Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

HITAB är med och bygger framtidens anläggningar inom process- och kraftindustri

HITAB är gärna med och bygger upp framtidens anläggningar baserade på ny avancerad teknik för att stödja en hållbar utveckling. Med erfarenhet inom framförallt kraft- och energiindustrin samt traditionell tillverkande industri erbjuder HITAB kunskap och kompetens för att bygga effektiva, miljöriktiga anläggningar som klarar den nya tidens tuffa krav.

HITAB fokuserar i huvudsak på instrumentering och automation. Tillämpningsområdet är brett och omfattar i stort sett alla verksamheter och branscher som har behov av avancerade mätprocesser, automatiserad produktion och kontroll av flödesprocesser för ökad säkerhet som exempel. Processindustrin, kraft och energi, papper och massa, läkemedel och kem-teknisk industri samt livsmedel är exempel på typiska segment som är i stort behov av HITAB:s lösningar.

Verksamheter som revolutionerat branschen
Det finns flera framstående exempel på projekt där HITAB har varit med och byggt upp verksamheter som revolutionerat sina respektive branscher.
– Ett utav våra större uppdrag under senare år omfattar den nya BioDME-anläggningen i Piteå, berättar Ken Backius, marknadschef. Här var vi med och byggde upp världens första anläggning för förgasning av svartlut för att framställa BioDME, färdigställd strax innan jul 2010. Projektet är unikt och krävde därför också en hel del specialkompetens från vår sida, vi utförde allt montage och alla installationer förutom rör och VS. Naturligtvis hoppas vi på liknande uppdrag framöver då vi vet att vi har mycket att tillföra tack vare vår djupa kompetens och långa erfarenhet.

Kraftindustrins investeringar gynnar HITAB
HITAB tror på långvariga relationer med nära samverkan. Så är det exempelvis med återkommande uppdrag inom läkemedelsbranschen där HITAB kontinuerligt servar och kalibrerar instrument hos bl.a. AstraZeneca i Södertälje.
– Visst har vi liksom många andra gått igenom en tuff period i samband med den ekonomiska krisen. Vi får dock anpassa oss efter rådande konjunktur och ta vara på de relationer vi har skapat och byggt upp under åren. Vi har haft tur eftersom vi har så pass långa samarbeten med ett flertal aktörer inom bl.a. process- och läkemedelsindustrin. Samtidigt ser vi att kraftindustrins investeringar gynnar oss eftersom våra tjänster behövs i samband med utveckling av det här segmentet. Gröna lösningar ser vi mycket positivt på, poängterar Ken Backius.

Resursstark partner som verkar nära kunderna
Eftersom HITAB är leverantörsoberoende råder också en stor flexibilitet i verksamheten där man har friheten att anpassa sig efter varje enskild kunds specifikationer och önskemål. Dessutom har HITAB mycket korta beslutsvägar i förhållande till antalet anställda som nu uppgår till ca 35 personer.
– Vi räknar med att kunna sysselsätta upp till 20 till inom en snar framtid, dock ser vi stora utmaningar i att hitta rätt kompetens. Vi är projektstyrda, och vid behov har vi redan nu tillgång till stora resurser och kompetens vid behov.
Ken tar LKAB:s expansion i Kiruna och Malmberget som exempel. Här sysselsatte HITAB ca 90 medarbetare enbart i Kiruna samt omkring 75 i Malmberget, då utvecklingen av gruvverksamheten krävde omfattande instrumentinstallationer på plats. Projektet varade i ca tre år och är hittills det största som HITAB drivit.
Från kontoret i Avesta tar HITAB hand om en rikstäckande marknad och får även en del förfrågningar från utlandet. Ken Backius konstaterar slutligen;
– Man kan sammanfatta oss som en resursstark partner som verkar nära kunderna. Vi är inte rädda för utmaningar och finns på plats där kunden behöver oss.