Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

HLR Konsulten bygger upp kompetens som räddar liv

Av de 10 000 människor som i Sverige årligen drabbas av akut hjärtstopp utanför sjukhus överlever enbart ett fåtal. Vid plötsligt hjärtstopp räknas varje minut, tidig hjärt-lungräddning (HLR) ökar chansen till överlevnad med upp till tre gånger. HLR är ett sätt att förbereda för behandling med hjärtstartare, en s.k. automatisk extern defibrillator (AED). HLR Konsulten är ett kunskapsföretag som bidrar med både utbildning och pålitliga produkter som används inom akutsjukvården och räddningstjänsten.

Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst, på senare år har man identifierat att även yngre personer kan drabbas. Att skapa en övergripande bild över potentiella riskgrupper är därför svårt – därmed ökar istället behovet av att aktivt sprida allmän kunskap inom området så att fler kan vara behjälpliga i den akuta situation som uppstår då någon får ett plötsligt hjärtstopp.

Färsk kunskap är av yttersta vikt
HLR Konsulten arbetar för att bygga upp en stark kompetens bland allmänheten och bedriver utbildningar både inom HLR och hur man använder en defibrillator. Tidig defibrillering (D-HLR) är oftast den botande behandlingen som på nytt kan starta hjärtat. Hjärtstartaren skickar en kontrollerad strömstöt genom hjärtat vilket neutraliserar hjärtats elektriska aktivitet så att det kan starta på nytt. Att använda apparaten är inte svårt, men det krävs ändå kunskap för att människor ska våga rycka in i en krissituation.
– Idag har upp till 2,5 miljoner svenskar kunskaper inom HLR. Att motivera människor till att underhålla denna kunskap är viktigt. Kunskap är färskvara och därför är det bra om man tränar regelbundet, minst en gång per år. Att ha tillgång till färsk kunskap underlättar då man står inför beslutet om att rycka in då det behövs, förklarar Mikael Gustafsson, som driver HLR Konsulten och som även sitter i Svenska HLR-rådets arbetsgrupp för D-HLR.
HLR-Konsulten är samtidigt oberoende återförsäljare av hjärtstartare från marknadens ledande distributörer i Sverige.

Hjärtstartare på offentliga platser räddar liv
Vetenskapliga studier visar att överlevnadschansen minskar med 10 procent för varje minut som går innan hjälpen kommer. För att hjälpen ska vara meningsfull bör den ske inom max fem minuter från det att hjärtstoppet inträffat. Fler liv kan räddas om tiden mellan hjärtstopp och behandling förkortas.
På många ställen runt om i världen placeras hjärtstartare ut på offentliga platser, köpcentra, flygplatser, tågstationer, färjelinjer, badhus, idrottsanläggningar, stora och små företag. Syftet är att förkorta tiden till första defibrillering.
– Tillsammans kan vi rädda fler liv genom att få ut fler hjärtstartare på offentliga platser och företag. Det är en av våra huvudambitioner inom företaget, samtidigt som vi sprider kunskap genom att utbilda företag och organisationer i HLR, säger Mikael Gustafsson.
Företaget erbjuder också HLR-instruktörsutbildningar för bl.a. sjukvårds- och räddningspersonal.

Driver skarpa samverkansprojekt
HLR Konsulten samarbetar med bl.a. Södersjukhuset och är med och driver SALSA-projektet samt SMSLivräddare i Stockholm.
SALSA- projektet består av två delprojekt som omfattar brandförsvaren respektive publika anläggningar. Dels har man utrustat brandbilar med defibrillatorer och utbildat brandmän att använda dessa och dels sker en stor satsning där man utrustar till exempel köpcentra, idrottsarenor och motsvarande med halvautomatiska defibrillatorer så att man inom dessa anläggningar kan använda den redan befintliga larmorganisationen vid misstänkt hjärtstopp. HLR Konsulten levererar dels utrustning och dels utbildning som behövs för att driva projektet.
SMSLivräddare är ett projekt som syftar till att larma utbildade i HLR via mobilen för att öka överlevnad vid plötsligt hjärtstopp. Samtidigt som SOS-Alarm larmar ambulans och räddningstjänst positioneras SMSlivräddarnas mobiltelefoner. De som befinner sig i närheten, inom 500 m, får ett larm skickat som SMS. HLR Konsulten är med och vidareutbildar och uppdaterar SMSlivräddarnas kunskaper. Projektet är samtidigt ett forskningsprojekt som utvärderas vetenskapligt.