Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

HO-ME Verktyg, i plastindustrins tjänst sedan 1970

HO-Me verktyg är Eskilstunaföretaget som med en kompetent personal och avancerad maskinpark förser den svenska plastindustrin med formverktyg . I företagets produktportfölj ingår även ett antal andra specialistkompetenser som t ex kalibrering, service och reparation av hårdhetsprovare.

HO-ME Verktyg bildades i Strängnäs 1970 av Karoly Horányi och Hans Medin. Verksamheten bestod i att tillverka formverktyg till industrin och mekanisk bearbetning. 1984 flyttades verksamheten till mer ändamålsenliga lokaler belägna i Eskilstuna. I samband med flytten förvärvade Karoly Horányi Hans Medins ägarandel, och blev ensam ägare till företaget som i dag har utvecklats till ett företag med 11 anställda och familjen Horányi som ägare.

Hantverk som kräver stor yrkesskicklighet
Affärstidningen Näringsliv har träffat Ricky Horányi som är administrativt ansvarig och delägare i HO-ME Verktyg. Ricky berättar att än i dag tillverkar man formverktyg för plastindustrin på den svenska marknaden, och genom kunder indirekt också till tyska företag i plastbranschen. Därtill producerar vi även pressgjutningsverktyg för aluminium.
– Mycket av verksamheten är den samma som vid starten på 70- talet. Även om maskinparken är en helt annan och det mesta i dag är datoriserat kan man ändå säga att det handlar om ett hantverk som kräver stor yrkesskicklighet och erfarenhet, säger Ricky.
Helt nyligen installerade vi en ny ”trådgnist”, vilket är en maskin som med elektricitet skär i metall och andra ledbara ämnen. Trådgnisten skär med mycket hög precision oavsett om materialet är härdat eller ej. Förutom att tillverka form- och pressgjutningsverktyg utför vi även lego arbeten som t ex pressning och fräsning åt företag i regionen.

Service och kalibrering av hårdhetsprovare
– Vi har en mycket kompetent och erfaren personal som sköter och servar vår avancerade maskinpark, vilket är av största vikt dels för att det handlar om stora summor pengar som är investerade, och inte minst för att vi skall kunna utföra de uppdrag kunderna gett oss. Vi har även personal specialiserade på att utföra kalibrering, service och reparationer av hårdhetsprovare ute hos kund. Här är hela norden geografiskt verksamhetsområde, och bland kunderna finns t ex härdverkstäder. HO-ME Verktyg är ett välmående företag, och ambitionen är att växa i en lagom takt så att vi alltid har full kontroll över vad som händer och sker, avslutar Ricky Horányi.