Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Hög tid för företagen att konvertera till billigare energikällor

Nu är det dags för tillverkande företag och industrier att se över sina energikällor. Från och med 2015 kommer koldioxidskatten på olja vara betydligt högre än idag, som om inte oljepriset i sig skulle vara nog avskräckande.
– Fastighetsvärmepumpar och biobränslepannor för tillverkande företag är en ganska ny företeelse. Det saknas helt enkelt leverantörer som har färdiga koncept med bred kunskap vid produktportfölj och finansieringslösningar klara. Ingen drar marknaden och informerar företagen, säger Peter Roos, försäljningschef på Ventilationsutveckling.

Ventilationsutveckling grundades 1974 och är generalagent för Toshibas luftkonditioneringar och värmepumpar i Sverige sedan 1980.
Företagets huvudkontor ligger i Täby, norr och Stockholm, och regionkontor finns i Göteborg, Malmö, Jönköping och Uddevalla.
Ventilationsutveckling arbetar inom affärsområdena energibesparing, värmepumpar, luftkonditionering och numera även Toshibas breda sortiment av LED-belysning.
– Från början handlade det främst om kyla, luftrening och befuktning, men nu är det värmepumpar och energibesparing, som står för den största delen av omsättningen. Vi är leverantör och distributör för Toshiba i Sverige och levererar och installerar produkterna med egen personal, berättar Peter Roos.
Merparten av Sveriges villaägare har nu bytt ut oljepannorna mot mer ekonomiska och miljövänligare alternativ och Peter Roos menar att det nu även är dags för Sveriges industri att konvertera. Från och med den 1 januari 2011 har en stegvis höjning av koldioxid- och energiskatten påbörjats. Den 1 januari 2015 ska höjningen vara klar och företagen går då från 21 procent till 60 procent i koldioxidskatt på olja.

Sänk kostnaderna
Alla vet att det är dyrt att värma upp lokaler – särskilt om man använder olja eller el. De nya skatterna kommer att öka kostnaderna ytterligare. Idag betalar en industri eller företag cirka 130 kronor per uppvärmd kvadratmeter. Om samma företag konverterar sin anläggning till värmepump eller biobränsle sänks kostnaden till mellan 60-75 kronor per kvadratmeter – inga småpengar.
Efter 2015 får man betala 160 kronor per uppvärmd kvadratmeter vid fortsatt användning av olja. Ett företag som 2015 värmer upp 2 000 kvadrat eldar upp cirka 320 000 kronor per år, konverterar företaget så kapas kostnaden till cirka 150 000 kronor per år.
Konverteringen av uppvärmningen är kanske företagarens bästa investering de kommande åren.
– Företagen investerar inte gärna i alternativa energikällor och dessutom har de som eldar med olja haft subventioner. En direktör eller produktionschef vet exakt hur mycket el det går åt hemma och har för länge sedan köpt en värmepump, men han gör lätt av med 200 kubikmeter olja på sitt företag utan att reagera. Byter man ut en oljepanna mot en luft- eller bergvärmepump, eller pelletspanna, så betalar man ungefär 35 procent av den kostnaden man gjorde innan, säger Peter Roos.

Kan bli problem
Den höjda koldioxidskatten på olja, som ska vara genomförd 2015, kan komma att innebära stora problem för dem som konverterar till alternativa energikällor om några år.
– Idag finns det nästan 30 000 oljepannor ute i industrin i Sverige och om de ska konverteras inom de närmaste fyra-fem åren riskerar vi att det inte finns pannor och värmepumpar i Europa så att det räcker till. Samtidigt finns en större och större efterfrågan vad gäller värmepumpar och biobränslepannor på kontinenten. Priserna kommer att följa efterfrågan, att konvertera nu kan vara räddningen.
Peter Roos märker att många företag inte vill äga någon panna utan hellre köper energi i form av färdig varme, närvärme och annat.
– Vi erbjuder allt det där och kan även leasa ut en anläggning eller så kan kunden få hyrköp. Det som är unikt med oss är att vi jobbar både med bränslepumpar och fastbränsle pannor, uppvärmningstekniker som tidigare varit svurna fiender.

Samarbete med Vattenfall
Under våren börjar Ventilationsutveckling ett samarbetsprojekt tillsammans med Vattenfall.
– Vattenfall vill öka värdet på sitt erbjudande till sina presumtiva företagskunder. De har funnit att den största besparingspotentialen hos de flesta företag ligger inom uppvärmning och belysning, berättar Peter Roos.
Här kommer Ventilationsutveckling att vara en partner som hjälper de kunder som Vattenfall kontaktar med projektering och åtgärder både vad gäller uppvärmning och belysning.
– Att byta ut lysrör och halogenbelysning i ett företag kostar idag i praktiken ingenting. Vi erbjuder kunderna finansiering och energibesparingen räcker gott till att betala för bytet och det blir nästan alltid en bra slant över redan första månaden, säger Peter Roos.
Ventilationsutveckling har totalt 60 anställda på sina fem kontor och omsätter cirka 100 miljoner kronor.