Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Höganäs AB – ”The Power of Powder”

Väldigt många känner till företaget Höganäs AB. Oftast förknippas företaget med högkvalitativa keramikprodukter i unik, tidlös design. Det är dock många år sedan Höganäs slutade med keramiktillverkning. Med en lång och spännande historia bakom sig är Höganäs idag världsledande inom tillverkning och utveckling av metallpulver, en versatil produkt med stora möjligheter vilket tillkännages genom företagets motto: The Power of Powder.

Höganäs verksamhet etablerades redan 1797 för att utvinna stenkol. Man insåg tidigt möjligheterna med att ta vara på all lera som uppstod som biprodukt vid utvinningen, vilket medförde att företaget blev en ledande skandinavisk leverantör av eldfast tegel.
I början av 1900-talet började Höganäs reducera järnmalm till järnråvara för den växande gjuteriindustrin, en produkt som snabbt utvecklades till järnpulver. Idag är Höganäs en världsledande tillverkare av metallpulverpartiklar, och man anpassar produkten till en mängd olika användningsområden.

En världsunik innovation
Höganäs har klarat sig bra under finanskrisen trots att den största enskilda kundgruppen utgörs av aktörer inom bilindustrin. Framgångarna beror till stor del på Höganäs produkt, en världsunik innovation som kan användas inom tillverkningsindustrin samt flera andra branscher och segment, men även god planering och strategiskt agerande har bidragit till att göra Höganäs till en stark aktör med stora framtidsutsikter.

Miljön en vinnare
Höganäs har två affärsområden: Components och Consumables. Det vanligaste användningsområdet för Höganäs metallpulver är vid tillverkning av komponenter för bl.a. motorer, växellådor, elektriska verktyg, hushållsmaskiner och lås. Pulvret kan även användas som tillsatsmaterial vid lödning eller svetsning samt för vatten- och luftrening, vilket omfattar det andra affärsområdet, consumables. Intressant är även att Höganäs levererar järnpulver till livsmedelsindustrin, där det används i olika produkter för att förebygga järnbrist.
Metallpulvret kan rena vatten från föroreningar och tungmetaller. Det är bland annat möjligt att rena avgaser från dieselmotorer från sot och andra partiklar, men även för rening av rökgaser från partiklar och svavel – ett revolutionerande steg mot framtidens miljö- och reningstekniker.

Satsar grönt
Höganäs har etablerat ett Power of Powder Centre för forskning och utveckling kring metallpulverpartiklar och framtida teknik. Visionen är att sprida kunskap om metallpulvers unika egenskaper och användningsområden. På Höganäs är man helt övertygade om att produkten kan tillämpas inom fler segment, från bil- till livsmedelsindustrin. Framförallt kommer man att satsa på den gröna drivkraften och det högaktuella miljöområdet.

Höganäs finns över hela världen, med elva produktionsenheter i åtta länder. Företaget har lokal närvaro genom egna säljkontor och representanter i nära 30 länder. Höganäs AB är listat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen sedan 1994, och har idag nästan 1500 medarbetare.

Christer Andersson
Maria Lind