Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Höganäs går före och sätter standard för resten av Sverige

Höganäs är med sina 24 500 invånare en mindre kommun i Skåne, men med enorm potential ur flera perspektiv. I Höganäs är livskvaliteten hög, man lever mitt i naturen men samtidigt nära storstadsregionerna. För företag som etablerar sig i Höganäs finns goda tillväxtmöjligheter, inte minst med tanke på närheten till Öresundsregionen samt det faktum att Höganäs infört euron som officiell valuta.

Höganäs är traditionellt starka på industrisidan med ett av landets äldsta företag, Höganäs AB, etablerat i kommunen. Höganäs är även en växande turistort med vacker natur och ett stort utbud av aktiviteter, etableringsmöjligheterna är således goda för företag inom upplevelsenäringen. Närheten till Öresundsregionen med över tre miljoner invånare är även bra argument för övrig etablering.

Höganäs och euron
För lite drygt ett år sedan införde Höganäs som första kommun i Sverige euron som officiell valuta vid sidan av kronan. Man ville helt enkelt inte vänta på resten av Sverige och den tidsödande processen med att introducera en ny valuta, utan tog själva initiativet till euron.
– Ett initiativ som väckt oerhört stort intresse över hela Sverige, till och med över hela Norden. Vi har genom att introducera euron stärkt den egna positionen som turist- och handelsort, säger näringslivssekreterare Peter Nyström.
Det var kommunstyrelsens ordförande, Péter Kovács, som först kläckte idén om Höganäs som ”Euro-city”. Hela Skåneregionen förväntas nu följa i Höganäs fotspår, ett steg som skulle innebära stora tillväxtmöjligheter för hela regionen. Hela Skåne är ett populärt resmål, både bland svenskar och övriga européer. Omkring 1,5 miljoner besökare gästar Höganäs årligen, och enligt handlarna ökar betalningen med euro kontinuerligt.
– Turistsäsongen 2009 överträffade alla förväntningar. Under tuffa tider blir lokala resmål mer attraktiva, vi såg en markant ökning i antalet besökare från kringliggande kommuner och övriga Sverige. Samtidigt växer Sverige som resmål bland våra europeiska grannar, och vi såg under säsongen 2009 en stor ökning i antalet eurobetalningar, konstaterar Nyström.

Bättre än bra
I Höganäs bor man bra, eller bättre än bra. Här finns hela skalan – från idylliskt lantboende till högkomfortabelt stadsliv. I takt med att allt fler upptäcker fördelarna med Höganäs förbereder kommunen för fler företagsetableringar. Man är nu mitt uppe i flera markberedningsprojekt, och utsikterna är goda för en fortsatt positiv utveckling.

Christer Andersson
Maria Lind