Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Högeffektivt, miljövänligt bränsle för framtiden – Industrier som byter till LNG kan spara mångmiljonbelopp

Skangass levererar LNG, flytande naturgas, till industrikunder över hela Skandinavien. Intresset för produkten försätter att öka då allt fler industriföretag upptäcker besparingsmöjligheterna med detta effektiva bränsle. Dessutom innebär övergången stora vinster för miljön. Efter att ha knutit avtal med Preem avseende leverans av LNG till raffinaderiet i Lysekil bygger Skangass en helt ny terminal med mycket hög kapacitet i anslutning till Preems anläggning, en investering som uppgår till sammantaget 700 miljoner kronor.

Många industrier använder tjockolja, lättolja, gasol eller andra energikällor, men de flesta vill ha tillgång till naturgas om de kan få det. Hittills har naturgas varit knutet till tillgång av rörgasnät och i Sverige finns det rörgasnät bara längs västkusten mellan Malmö och Stenungsund. Med en ny terminal möjliggörs långsiktig utskeppning av LNG både till sjöss och via vägnätet från Lysekil.

Den moderna industrin bör satsa på LNG
Många svenska industrier har under de senaste åren ersatt sin användning av kol och olja med naturgas. Det är ett effektivt bränsle med mycket låga utsläpp av svavel, kväveoxider, tungmetaller och partiklar. Naturgas ger upphov till 25 procent mindre koldioxidutsläpp jämfört med olja och 40 procent mindre jämfört med kol.
LNG (Liquefied Natural Gas) är naturgas som omvandlats till flytande form för transport eller förvaring. Genom att man kyler ner gasen till -160°C och övergår den till vätskefas. Finnessen med detta är att den krymper volymmässigt med en 600-del av vad den var i gasform och därmed kan den transporteras som vätska i fartyg eller tankbil. Man kan alltså flytta på gasen utan att använda pipeline.
På frågan om varför den moderna industrin bör satsa på LNG svarar Skangass Peter Blomberg:
– Det råder ingen tvekan om att vår produkt ligger i tiden. Ju längre vi kommer in i framtiden desto mer uttömt blir reserverna av oljeprodukter. Naturgastillgången som finns i världen är enormt mycket större och kommer att räcka i minst 150 år om man jämför med ca 50 år för oljeproduktionen. En annan fördel med naturgas är att den är blandbar med biogas. Bygger man upp en infrastruktur för naturgas så bygger man samtidigt upp en infrastruktur för biogas. Därför är naturgas en mycket viktig produkt för framtiden miljömässigt sett, samtidigt som den har uppenbarliga ekonomiska fördelar tack vare sin höga effektivitet.

Ny terminal viktig milstolpe
Skangass investerar 600 miljoner kronor i den nya LNG-terminalen i Lysekil. Preem, som blir den enskilt största kunden för terminalen med en konsumtion på upp till 200 000 ton per år, investerar 100 miljoner kronor. Skangass kommer att äga och driva terminalen som ligger på raffinaderiets mark.
– Detta är ett stort och viktigt steg för oss som vi tar tillsammans med en av våra största kunder i hela Skandinavien. Samtidigt ser vi också möjligheter att i framtiden kunna leverera LNG till andra industrikunder som vill effektivisera sina processer, säger Peter Blomberg.
För Preem innebär investeringen en stor besparing, genom att byta till LNG kan man spara upp till 200 miljoner kronor i driftskostnader, dvs. det dubbla mot vad hela investeringen ligger på för Preem egen del.

Stort antal potentiella industrikunder
Bland Skangass övriga större kunder som konverterar till naturgas kan också nämnas SCA Hygiene Products i Lilla Edet samt Arctic Paper i Munkedal och Uddeholms i Hagfors. Enbart i Sverige har Skangass för de kommande åren identifierat ett stort antal potentiella industrikunder och det är aktiv bearbetning av kundsegmentet som gäller.
Ett annat marknadssegment för naturgas är drivmedel i fartyg. Det finns idag inga svenska fartyg som drivs med LNG, men i och med att det blir tuffare regler för avgasutsläpp från och med 2015 så måste man göra något. Då man inte kan köra på orenad tjockolja längre är LNG ett bra alternativ till dyrare lågsvavliga bränslen.
– Vi tror på produkten och ser redan nu att det finns många potentiella utvecklingsområden i anslutning till de marknadssegment vi redan har, konstatetar Peter Blomberg.