Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Högre ambitioner i svenskt miljöarbete

Klimathotet är inte ett isolerat fenomen. Det påverkar alla och utvecklas konstant. Därför krävs större åtgärder för att rädda klimatet, samtidigt som varje liten förbättring också gör skillnad. Det är summan av alla insatser som kommer att vara avgörande.

I Sverige har vi kommit långt när det gäller förnybar energi. Trots att rådande elpriser inte gynnar stora investeringar i förnybart så pågår stora satsningar ändå – eftersom branschen är medveten om att en omställning behövs och de låga taxorna kommer inte heller att vara för evigt.
Inom transportsektorn pågår också stora förändringar. Det finns det en tydlig strävan efter att begränsa antalet transporter genom att samordna person- och godstransporter på ett bättre sätt. I det ingår även att med hjälp av nya skattesystem gynna mer miljövänliga transportsystem som tåg och sjöfart.
Eftersom det trots allt alltid kommer att finnas behov av att använda vägtransporter är en ökad användning av biodrivmedel avgörande för att nå klimatmålen. Därför satsas det mycket på att få in en högre andel biodrivmedel i transportsektorn, till en början främst för bussar och tung trafik, men målet är att även omfatta personbilar på sikt.
Tillgången på biodrivmedel är än så länge begränsad, och det finns en tydlig ekonomisk aspekt i att produktionen styrs av efterfrågan. Även om HVO fullt ut skulle kunna ersätta all fossil diesel som säljs i Sverige så måste marknaden vara beredd att ställa om och stötta en sådan utveckling för att produktionen ska bli lönsam och därmed möjliggöra större tillgång.

Trots kommersiella incitament
Det är tydligt att kommersiella incitament styr, och en ökad förståelse för det kan generera underlag för mer hållbara lösningar på sikt. Om fler upptäcker att gröna lösningar faktiskt är en bra affär så kan omställningen förhoppningsvis gå fortare.
Kommersiella incitament behöver alltså inte klassa ut miljömässigt bättre alternativ. I Sverige är det tankesättet redan vedertaget inom många branscher – nu gäller det att få med resten på tåget mot en grönare framtid.

Maria Lind
Redaktör