Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Högsby – kommunen som kan ge livskvalité

Högsby är den minsta kommunen i Kalmar län. Befolkningsmässigt minskar man lite för varje år som går, men utvecklingsstrategen Jonas Högquist önskar att fler skulle få upp ögonen för hur bra det faktiskt är i Högsby. Här finns vacker natur, det är mindre stress än på större orter, huspriserna är relativt sett låga och med Kustpilen kan man snabbt pendla till Kalmar eller Oskarshamn.

– Jag önskar att vi kunde bli bättre ambassadörer både för Högsby kommun och Kalmar län, säger Jonas Högquist. Även om vi är små finns det mycket som är bra här.

Småföretagande
I Högsby finns inga stora företag, men en rad mindre, främst inom skogs- och jordbruksområdet. Här finns bland annat Hanåsa sågverk med tjugotalet anställda, Fågelfors Hyvleri och Fågelfors Huskomponent, som bygger monterbara hus. Men sett till antalet anställda är den största arbetsgivaren idag Kalmar länstrafik.
– För ungefär tio år sedan drog Karlsson-varuhusen igång, berättar Jonas Högquist. Det är ett relativt stort varuhus på en 2-3 000 kvadratmeter. Runt det har vuxit upp lite av ett köpcentra: en designgalleria, elektronikaffär, skoaffär, caféer. För ett par år sedan flyttade Konsum också dit. Tillsammans fångar de här butikerna upp en del av dem som passerar på riksväg 34.

Aboda Klint
Just att riksvägen går genom Högsby gör att det blir lite av turiststråk här, inte minst sommartid. Om man ska ta sig mellan Astrid Lindgrens värld och Öland är riksväg 34 det naturliga vägvalet. Det gör att många passerar och köpcentret vill förstås få dessa att stanna till och handla. Här menar Jonas Högquist att man skulle kunna göra mer, både då det gäller att utveckla det som redan finns och att etablera fler. Han vill också slå ett slag för friluftsområdet Aboda Klint. Här finns skidbacke med lift och snökanoner. På toppen finns en stuga som inrymmer såväl café som restaurang. De två senaste vintrarna har man haft många besökare, men Jonas Högquist menar att det vore roligt om människor fick upp ögonen för att området är värt ett besök även sommartid. Här finns både badplats och fina strövområden. Redan har en del tyskar, danskar och holländare upptäckt detta, men det finns plats för fler.
– Uppe på toppen finns ett utsiktstorn och klara dagar kan man se ända ner till Ölandsbron, berättar Jonas Högquist. Här ser man skogar och sjöar, man får verkligen förståelse för hur Småland ser ut.

Nya satsningar
Ett problem för Högsby idag är att medelåldern i kommunen är hög.
– Vi har inte jättemånga anställda, men vi räknar med att inom den närmaste tioårsperioden kommer nästan hälften av dem att gå i ålderspension. Det rör sig om en 250- 300 anställda, var ska vi få personal till dem tjänsterna, undrar Jonas Högquist.
Själv tror han att en väg är att fler får upp ögonen för hur bra det faktiskt är att bo och/eller arbeta i Högsby. Inom tio mils radie finns både Oskarshamn, Mönsterås, Kalmar och Växjö och genom Kustpilen och bra vägar är det enkelt att pendla hit.
Ytterligare en sak kommunen just nu satsar på är att underlätta övertagandet av de småföretag som faktiskt finns i kommunen. Många av dessa står inför ett generationsskifte och det är inte alltid enkelt. Företagsvärdering är svårt och därför finns just nu ett samarbete mellan kommunen, de lokala Sparbankerna i Mönsterås och Högsby samt ett par forskare på KTH i Stockholm.
Andra saker kommunen satsar på är ett utökat antal utbildningar på gymnasieskolan och det finns planer på att starta ett Teknik collage – ett kommunalt samarbete i norra Kalmar län – med inriktning på energiteknik.