Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Högskolan i Gävle satsar på Handelshögskola (Gävle Business School)

Det råder febril aktivitet inne på skolan, som huserar i hus Embla på campus Högskolan i Gävle (HiG). Ekonomutbildning har funnits här sedan år 1978. – Vi har lyckats bra med att rekrytera studenter att läsa vid Högskolan i Gävle och satsar nu dessutom på uppdragsutbildningar för näringslivet och offentlig förvaltning, s. k. ”Executive education”. Både studenter och företag ställer idag högre krav i form av lärandemål med vetenskapliga förhållningssätt, internationell orientering och affärsmässighet hos examinerade ekonomer.

Långt framskridna planer
Lars Steiner- ansvarig för avdelningen för ekonomi berättar att högskolans planer på en handelshögskola är långt framskridna. En utredning som gjorts av en extern forskare visar att det finns kompetensmässiga förutsättningar och marknadsutrymme för en sådan satsning. Handelshögskolan räknar även med hjälp ekonomiskt av intressenter i regionen. – Det är vår ambition och vårt mål att bli en handelshögskola. Vi har mycket liggande i pipeline gällande nya inriktningar på ämnesutbildningar och samarbeten lokalt och regionalt. I skrivande stund är cirka 1358 studenter antagna i de utbildningsprogram som ges på campus och som Internet-baserad distansutbildning; ekonomutbildning, fastighetsförvaltarutbildning, fastighetsmäklarutbildning och ett-årig MBA-utbildning. Av dessa har cirka 100 studenter utländsk bakgrund. Skolan har både disputerade lektorer, professorer, adjunkter, amanuenser och doktorander knutna till de avancerade ämnesinriktningarna kreativ affärsutveckling, marknadsföring och redovisning/finansiering. Totalt rör det sig om cirka 44 anställda. En handelshögskola innebär många möjligheter för HiG. En speciell internationell termin planeras, då studenterna skall kunna studera utomlands eller tillsammans med utländska studenter i Gävle.

Positivt bemötande
I samband med införandet av en handelshögskola kommer HiG att utföra kvalitetshöjande åtgärder. Startskottet för en ny civilekonomutbildning beräknas till hösten 2011. Detta förutsätter ett positivt besked från Högskoleverket om examensrätt för fyraårig civilekonomutbildning. Det är också tänkt att Handelshögskolan skall placeras som en del av HiGs organisationsstruktur. En chef/rektor kommer att anställas. Avslutningsvis kan nämnas att utbildningen av ekonomer kompletteras med en utbyggd forsknings och samverkansverksamhet. En Handelshögskola beräknas kunna förbättra forskningsmiljön vid avdelningen för ekonomi och samarbetet med det kringliggande samhället kan också fördjupas vilket är bra för regionen. Avdelningen för ekonomi vid Högskolan i Gävle ser ljust på framtiden.