Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Högskolan i Skövde har genom Portalen skapat en fysisk plattform för samverkan

Högskolan i Skövde satsar på att förse näringslivet och samhället i stort med gedigen kunskap för utveckling, både i form av forskningsresultat och kompetent arbetskraft. Högskolan i Skövde är en forskande högskola som nyligen även tilldelats rätten att utexaminera egna doktorer inom området informationsteknologi.

Ekonomer, sjuksköterskor, ingenjörer och entreprenörer. Bredden är kanske den främsta styrkan för Högskolan i Skövde, samtidigt är man framstående inom flera starkt nischade områden som utbildning till psykologisk coach och dataspelstekniker.
Långt utvecklad informationsteknologi löper som en röd tråd inom samtliga utbildningar, oavsett inriktning. Även forskningen har skarpa inslag av IT och en stor del vilar på datavetenskapliga grunder.

Ett utökat IT-perspektiv
Högskolan i Skövde tar ett helhetsperspektiv när det gäller IT och datavetenskap. Förutom att konstruera IT-system och program fokuserar man även på själva tillämpningen av programmen, där användarna står i centrum.
– Vi har integrerat en hel del mjuka värden i våra IT- och datavetenskapliga utbildningar, berättar högskolans kommunikatör Ulf Nylén. Förutom goda kunskaper i hur program fungerar måste studenterna även lära sig om hur organisationer fungerar.
Under 2000-talet har Högskolan i Skövde byggt upp en välrenommerad utbildning med starkt fokus på utveckling av dataspel. Hela sfären kring dataspelsteknik täcks in, från design till programmering, grafik och ljudläggning.
– När det gäller dataspelsteknik och utveckling samverkar vi med Gothia Science Park här i Skövde. Tillsammans har vi skapat Portalen, en plattform för studenter, forskare och näringslivet att samverka på, berättar Ulf vidare.

Högskolan mitt i samhället
Högskolan i Skövde är också en högskola mitt i samhället, en stor del av forskningsaktiviteterna sker i samverkan och i samma hus som Gothia Science Park. Under samma tak finns även företag som bedriver forskning, exempelvis SAAB. Huset, som kallas Portalen, har blivit en naturlig mötesplats för akademi, näringsliv och forskning.
– Genom Portalen främjar vi för ett fritt flöde av idéer, här möts människor från olika discipliner och verksamheter. Vår samverkan rymmer allt från teknik och informationsflöden i framtidens flygplan till optimering av logistik för sopbilar, säger Ulf Nylén avslutningsvis och för att understryka högskolans interdisciplinära förhållningssätt.