Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Högskolan Kristianstad ser sitt ansvar i den globala vattenutmaningen

På Högskolan Kristianstad bedrivs internationellt erkänd och framstående forskning inom vattenvård. Forskningen genererar kunskap som gör skillnad i olika miljöinriktade initiativ världen över, från engagemang i det skånska Vattenriket till vattenvårdsprojekt i Laos. Aktuell forskning inom vattenvård integreras också i flera olika utbildningar vid högskolan, bl.a. i masterprogrammet Sustainable Water Management där studenter från hela världen träffas och samverkar.

Tillgången till rent vatten är en förutsättning för allt liv och borde vara en självklarhet. Tyvärr utgör vattenbrist en del av vardagen i större delen av världen. Högskolan Kristianstad har genom sitt masterprogram i Sustainable Water Management satsat på att öppna upp kunskapskanaler mellan akademi, näringsliv och samhälle – ett samarbete som även går över nationsgränser.

Stark vattenprofil
I Kristianstad har man ett fördelaktigt läge för att bedriva utbildningar med särpräglad vattenprofil mitt i en av Sveriges mest vattenrika regioner. Vattenriket har utsetts till Sveriges första Biosfärsområde av UNESCO och utgör en viktig resurs för forskning och utbildning av globalt intresse. Undervisningen leds av forskare med mångårig erfarenhet av arbete inom vattenvård och utveckling av ny teknologi för vattenrening.
Studenterna har därmed tillgång till försklassig expertis och handledning i tre framstående utbildningar. Det första är masterprogrammet i Sustainable Water Management på ett år, det andra VA- och Kretsloppsteknikerprogrammet på två år samt ett nytt treårigt program som benämns Resurs- och kretsloppsprogrammet med start 2013.
Vid Högskolan Kristianstad finns också andra utbildningar och forskningsområden som tangerar vattenvårdsområdet med inriktningarna biologi, landskapsvetenskap och hälsa. Det i media uppmärksammade Kretsloppsingenjörsprogrammet, som numera går under benämningen Resurs- och kretsloppsprogrammet, är ett exempel på en utbildning som blivit mycket populär i Kristianstad.

Studenter i skarpa projekt
Docent Jean Lacoursière var med och startade masterprogrammet i Sustainable Water Management. Han förklarar att studenterna, som kommer från hela världen, redan har en grundläggande högskoleutbildning inom teknik, samhälls- eller naturvetenskap. Intresset för vattenvård har byggts upp under resans gång, och genom masterprogrammet får studenterna en chans att utveckla sina kunskaper för att kunna adressera de utmaningar som brist på rent vatten innebär globalt.
– Studenterna arbetar i skarpa projekt och med reella frågeställningar. Det handlar alltså om verkliga projekt inom vattenvård som kan drivas var som helst i världen. Ett par studenter har nyligen åkt till Laos för att undersöka möjligheter med att synkronisera insatser för bättre vattenkvalitet med produktion av biogas. Det är ett intressant perspektiv där avfall kan omvandlas till en ren tillgång i form av förnybar energi.
Tanken är att studenterna ska få möjlighet att identifiera, reflektera och diskutera effekterna av mänsklig påverkan på olika ekosystem. Då lär de sig också att utveckla och hantera tekniska verktyg för att förebygga och minska vattenproblem.

Skriande behov av nya metoder inom vattenvård
Världens befolkning ökar, och därmed ökar också avtrycket på miljön. Det blir som mest påtagligt i vattenmiljöer, där extrem torka kontra översvämningar fått mest uppmärksamhet på senare år. Detta är dock inte de enda utmaningarna – vattenmiljöer världen över blir mer och mer förorenade. På vissa ställen har vattnet förorenats så mycket att det inte går att använda alls, inte ens för bevattning av grödor. Därav det skriande behovet av att utveckla nya metoder för vattenrening, metoder som är både ekonomiskt och miljömässigt gångbara i global skala.
– Att finna lösningar på världens vattenproblem är kanske som mest akut i världens fattigaste länder, men det är ett globalt fenomen och därför bör alla vara delaktiga. Genom stipendier ser vi till så att en stor andel av studenterna kommer från utvecklingsländer, vi vill helt enkelt erbjuda försklassig utbildning oavsett var man kommer ifrån, poängterar Jean Lacoursière avslutningsvis.