Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Högskoleutbildning för alla!

På Lärcenter Falköping arbetar man efter devisen att alla ska ha tillgång till högre utbildning oavsett bostadsort. Därför erbjuder man universitets- och högskoleutbildning med flexibla former i Falköping. Exempelvis samarbetar man sedan 2001 med Karlstads universitet kring lärarutbildningar.
Våra utbildningar sker med olika flexibla former, som t.ex. videokonferens, chatt, webbmöte, e-post, lärplattform. I de flesta fall genomförs utbildningen med en kombination av dessa och ibland finns även lärare på plats hos oss. Lärcenter är en mötesplats för studenter från alla universitet och högskolor. Vi erbjuder alla tänkbara resurser för att underlätta för våra studenter. Våra vägledare guidar i utbildningsdjungeln och vår bibliotekarie hjälper till med litteraturen, vi har datorer, videokonferenssystem, grupprum, tentamensmöjligheter och naturligtvis ett café.
Lärcenter finns även som resurs för den som läser Internetbaserade kurser eller program. Man kan boka träffar med kurskamrater, förutom att använda alla tillgängliga resurser. Det är viktigt att även den som läser på egen hand har tillgång till en infrastruktur så att studierna ska löpa så smidigt som möjligt, utan onödiga resor till lärosätet.

Som inspiration och information för allmänheten, näringslivet och våra studenter, erbjuder Lärcenter öppna föreläsningar. Samarbete sker då med Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping. Föreläsningarna sker via videokonferens och berör en stor samling intressanta områden. Under hösten har föreläsningarna handlat om bland annat konflikthantering, kommunikation, förmaksflimmer, design och sociala medier. Föreläsarna kommer från lärosätena, näringslivet eller är en aktuell person i något sammanhang.

Lärcenter arbetar även med högskolekurser som kompetensutveckling för personal i näringslivet och olika organisationer. Detta genom Bättre-konceptet, vilket härstammar från Högskolan i Borås. Idag medverkar även Högskolan i Skövde och Tekniska högskolan vid Högskolan i Jönköping. Bättre-kurserna är speciellt utformade för att underlätta ett aktivt deltagande från medarbetarna samt att de kunskaper som inhämtas kan omsättas direkt i praktiken. Detta uppnås bl.a. genom att instuderings- och inlämningsuppgifter tillämpas på verkliga frågeställningar med syfte att förbättra processer i deltagande företag/organisationer.

Läser du eller vill du läsa en kurs eller ett program? Välkommen till Lärcenter Falköping!