Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Holistic bistår med kunskap för livet

Vadstenaföretaget Holistic arbetar för att göra Sverige friskare. Genom kursverksamhet och utveckling av rena kosttillskott bidrar Holistic till ett mer hälsosamt leverne med sundare matvanor, anpassad motion och minskad stress. Holistics återförsäljare och terapeuter vänder sig till både företag och privatpersoner, syftet är att förbättra den allmänna hälsan för en bättre arbetsförmåga och ett balanserat liv.

Holistics verksamhet är uppdelad i två enheter: en kursverksamhet samt utveckling och försäljning av kosttillskott. Företagets huvudkontor återfinns i Vadstena men produkterna säljs över hela landet.
Bertil Wosk etablerade Holistic år 2000, efter en lång karriär inom hälsa och friskvård. Grundtanken med Holistic är att sprida kunskap om livsstilens och kostens betydelse för vår hälsa. Tidigare hade Wosk etablerat och drivit det framgångsrika hälsoföretaget Helhetshälsa.

Utbildning i egen regi
Holistic anordnar och genomdriver kurser, seminarier och föredrag om hälsa och integrativ medicin. Det handlar i första hand om att sprida kunskap om hur man kan uppnå balans i livet genom sunda matvanor och en aktiv fritid. Kosttillskott används för att optimera resultatet, därför har Holistic valt att satsa på detta område.

Åtgärda grundorsaken – inte enbart symptomen!
Traditionell skolmedicin glömmer ofta bort den viktiga balansen i kroppens system. Om balansen rubbas, uppstår sjukdomssymptom. Istället för att återupprätta balansen, försöker man råda bot på symptomen.
På Holistic är man väl medveten om vikten av att åtgärda grundorsaken till ohälsan eller sjukdomssymptomen. Mycket handlar om en sund livsföring. Med genuin kunskap och stort engagemang utvecklar Holistic kosttillskott i nära samarbete med ledande forskare på området. Holistics återförsäljare lotsar i sin tur sina kunder i valet av kosttillskott för att optimera effekten av preparaten. Genom att Holistic utvecklat ett nätverk online för återförsäljare är det lättare än någonsin att få tag på rätt kosttillskott, direkt via nätet.

Varför kosttillskott?
Holistic har flera argument för användning av kosttillskott. Betoningen ligger på detox, matsmältning, tarmsystem och immunförsvar.
Kroppen är uppbyggd av mycket komplexa mekanismer, magtarm-systemet ett exempel är en samverkande enhet som är helt avgörande för hur resten av kroppen mår. Magtarm-systemet tillhandahåller 100-tals olika näringsämnen som resten av kroppen behöver, det handlar bl.a. om vatten, mineraler, vitaminer, aminosyror och fettsyror. Genom rätt kost och kosttillskott får man i sig alla dessa ämnen, och kroppen fungerar optimalt.
Holistic har utvecklat kosttillskott som innefattar alla tänkbara behov och som passar alla åldersgrupper. Det rör sig om allt från omega 3 och 6 fettsyror för barn och vuxna till proteintillskott specialframtagna för elitidrottare.

Urmas Peterhoff
Maria Lind