Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Homes for tomorrow – Chalmers är med och utvecklar morgondagens hållbara bostäder

Svensk byggteknik står sig bra internationellt. Tack vare det tuffa klimatet har vi en lång tradition av att bygga välisolerade bostäder med genomgående hög standard. I Sverige har vi dessutom tillgång till förstklassig kompetens när det gäller hållbart byggande, med innovationer som kan omvandlas till värdefulla exportkoncept. Med projektet Homes for tomorrow vill forskare vid Chalmers tekniska högskola tillsammans med framstående aktörer inom industrin bidra till att svensk bygg- och miljöteknik utvecklas och blir globalt ledande.

Homes for tomorrow vilar på tvärvetenskapliga grunder och involverar samtliga moment i byggprocessen för bostäder. Inom ramarna för projektet undersöks allt från materialval till energieffektiva byggmetoder. Det allra viktigaste är att finna lösningar som radikalt minskar resurs- och energiuttag samtidigt som bostäderna håller en hög standard och uppfyller alla de behov som den moderna människan har.

Innovativa material för bättre resurshållning
En del av projektet involverar framtagning av nya, innovativa material som säkerställer god isolering med minsta möjliga resursanvändning.
– De välisolerade hus som byggs med moderna metoder idag kräver mycket material och därmed stora resurser, vinsten ligger i den låga energiförbrukningen. Går det att effektivisera ännu mer? Om vi kan ta fram lösningar som ger minst lika välisolerade hus men med betydligt mindre materialåtgång har vi verkligen nått toppen, säger professor Greg Morrison, programansvarig för Homes for tomorrow vid Chalmers.
Man undersöker nya isoleringsmaterial, bl.a. Aerogel, en lätt silikonmassa som finns i vävda material. I de innovationsdrivna projekten undersöks även olika typer av betong och möjligheter för att bygga tunna konstruktioner som samtidigt är välisolerade baserat på betong. En forskare undersöker även betongens möjlighet som energibärare.
– Träbyggnationer är ett naturligt spår med tanke på de stora miljöfördelarna där trä bl.a. binder koldioxid och är en förnyelsebar resurs. Trä är ett långsiktigt hållbart alternativ, men kostnaden är fortfarande mycket hög. Därför är det intressant att även undersöka möjligheter med andra material, exempelvis betong, förklarar Morrison.
Att Nasas chefsarkitekt Larry Toups, med sin kunskap om utformning av bostäder i rymden, är kopplad till programmet tillför en extra dimension menar Greg Morrison. De nya material som Nasa har tagit fram för sina Marsexpeditioner lämpar sig också bra för byggande.

Bättre resursanvändning i hemmet
Förutom att minska resursanvändningen i själva byggnationen arbetar man också med att ta fram lösningar för bättre resursanvändning i hemmet. Med delprojektet Living Lab tar Chalmers forskare tag i miljöfrågorna i hemmiljön, bl.a. genom att göra mätningar av vatten- och energiåtgång samt avfallsgenerering genom vägning.
Det handlar om innovationer som ger översikt och kontroll över resursflöden i hemmet, principen går ut på att om man är medveten om hur mycket resurser som går åt (och har en bild över kostnaden) kan man påverka sitt eget beteende och därmed också göra en insats för miljön.
– Vi vill visa på de stora möjligheter som finns med hållbart byggande och samtigit bidra till att inspirera till en permanent förändring i byggsektorn. Dessutom tar vi ett helhetsgrepp genom att vi även intresserar oss för vad som sker i husen, dvs. i hemmen, fortsätter Greg Morrison.

Framtidens teknik är redan här
Enligt forskarna kan vi förvänta oss mer intelligenta och upplevelsebaserade hem i framtiden. Till exempel kommer man att kunna flytta på väggarna efter behov och slippa oroa sig för fula märken efter spikar och tavlor med nya, självläkande material. Det låter som science fiction, men faktum är att de tekniska lösningarna redan finns tillgängliga.
Homes for tomorrow involverar forskare från flera olika discipliner, däribland bygg- och miljöteknik, arkitektur och beteendevetenskap. Doktoranden Pernilla Hagbert undersöker människors föreställningar av hemmet för att ta fram arkitektoniska lösningar som bättre svarar på ett upplevelsebaserat behov. Bättre design för bättre funktion – fast med mindre resurser och på en mindre yta. Går det att kombinera? I delprojektet Image of home ställs frågan tillsammans med ett flertal andra inom samma spår.
Projektet Homes for tomorrow väver samman teknik, miljö och människa ur ett globalt hållbart perspektiv. Ambitionen från Chalmers sida är att aktivt kunna bidra till utvecklingen av morgondagens hållbara hem.