Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

HordaGruppen har lång erfarenhet av plast- och gummidetaljer

Det privatägda företaget HordaGruppen AB består av en plastfabrik i Bor, en gummifabrik i Horda och en fabrik i Polen.
Företaget har 85 anställda i Sverige och omsätter cirka 160 miljoner kronor.

De två anläggningarna i Värnamo kommun ligger nära varandra geografiskt och har ett långt och nära samarbete.
HordaGruppen startades 1974 i Sverige och numera har företaget även en produktionsenhet i Bielsko Biala i södra Polen.
– Vår huvudinriktning är tillverkning av produkter i plast och gummi för tuffa miljöer, som ställer speciella krav på materialet. Vår inriktning är främst fordonsrelaterat, men vi har även kunder i den övriga industrivärlden, berättar Lars Lejon, VD och ägare till HordaGruppen AB sedan 2009.

Mångårig erfarenhet
HordaGruppen har mångårig erfarenhet av utveckling och konstruktion när det gäller plast- och gummidetaljer. Företaget håller i projektet från kundens problemställning till löpande serieproduktion.
I Borfabriken tillverkas avancerade formblåsta produkter. Maskinparken består av åtta formblåsningsmaskiner och volymkapaciteten är på upp till 150 liter och 5 kilo skottvikt. Man formblåser plast i alla färger och former och tillverkar vändkammare, luftkanaler, bälgar, vägstolpar med mera.
På fabriken i Horda har man en stor kapacitet på gummisidan. Här formpressar man komponenter och extruderar och formar slang till i första hand fordons- och vitvaruindustrin.

Nischade och snabba
– Vi är en av få inom vårt område och är mycket nischade. Dessutom är vi innovativa, serviceinriktade och snabba. När man tar fram nya motorer i fordonsbranschen och konstaterar att det är något oljud så måste man lösa det mycket snabbt, säger Lars Lejon.
Hög kvalitet är avgörande för att vara leverantör både inom fordonsindustrin och övrig industri. HordaGruppen följer kontinuerligt upp sina kvalitetsutfall och är kända för sin goda kvalitet. Ledstjärnan är att alltid leverera rätt antal av rätt detalj i rätt tid och i rätt kvalitet.
Samtliga produktionsenheter är certifierade enligt ISO TS 16949- Bor- och Hordafabrikerna är godkända enligt ISO 14001.
– Vi har nyligen investerat i en helt ny teknik, som gör att vi blir unika i Skandinavien inom vår bransch, säger Lars Lejon.
HordaGruppen växer och just nu bygger man ut företagets fabrik i Polen med cirka 7 000 kvadratmeter, som kommer att vara klart i september. Enligt planerna kommer företaget dessutom att etablera sig i Asien 2013.
– Vi ska fortsätta expandera, men under kontrollerade former, säger Lars Lejon avslutningsvis.