Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Hos Boxon är special standard

Boxon grundades redan 1932 som Ramlösa Lådfabrik. Idag representerar Boxon ett av marknadens främsta specialistföretag inom packmaterial och emballage med lång erfarenhet inom allt från lagerhållning och olika typer av emballage till pallhantering och godsmärkning. Boxon hanterar även förpackningslösningar för produkter med speciella krav, hela packstationslösningar samt även serviceprodukter till den dagliga driften ute hos kund. Boxon Pak AB i Skellefteå ansvarar för ett stort geografiskt område som sträcker sig från Sundsvall till Kiruna, och täcker därmed också en av landets mest snabbväxande regioner.

Boxon är i grunden ett familjeföretag som idag drivs av tredje generationen. Under resans gång har verksamheten utvecklats till en omfattande koncern med ett flertal dotterbolag i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike och Kina. Boxon tillhandahåller innovativa förpackningslösningar som bidrar till förbättrad lönsamhet för kunden.

Special är standard
Skellefteå är ett av Boxons åtta försäljningskontor landet över, med ansvar för ett stort geografiskt område som sträcker sig från Sundsvall till Kiruna. Bland de lokala kunderna finns tunga aktörer som Alimak, Nordic Light, Brokk och Plastex.
– Vi har haft en stark tillväxt i Norrlands regionen under de senaste åren, berättar Mikael Karlsson, säljare för Boxon Pak i norra Sverige.
På frågan om varför Boxon Pak blivit så framgångsrika svarar Mikael:
– Vi har en särpräglad position på marknaden tack vare vår förmåga att utveckla förpackningslösningar i olika former. Vi har kreativa samarbeten med våra kunder där vi satsar på att erbjuda lönsamma alternativ som förbättrar våra kunders effektivitet.

Kunden får exakt det som efterfrågas
Boxon erbjuder skräddarsydda kundlösningar baserat på den senaste teknologin för smarta förpackningslösningar. Kunden väljer själv vilka delmoment som ska ingå, vilka kringtjänster som man är i behov av. På så vis behöver kunden aldrig fundera över om man betalar för något man egentligen inte behöver – Boxon erbjuder enbart produkter och tjänster som passar den enskilda kundens verkliga behov och önskemål.
Idag har Boxon 150 anställda landet över och en stark tillväxtambition där man siktar på att bli det ledande förpackningsföretaget i Norden. Tillväxtstrategin för de kommande åren är inriktad på förvärv av liknande verksamheter som får tar del av Boxons framgångskoncept – en strategi som bevisligen fungerar för denna innovativa aktör.